Copa-Cogeca: klimaattop negeert land- en bosbouw

04-11-2021 | Laatste update op 21-02 | |
Klimaattop
Op de klimaattop is te weinig aandacht voor de rol van landbouw bij het halen van klimaatdoelen, vindt Copa-Cogeca. - Foto: ANP

Copa-Cogeca vindt dat de bijdrage van de land- en bosbouw aan het halen van de klimaatdoelen onderbelicht blijft op de klimaattop in Glasgow.

De Europese koepel van landbouworganisaties en coöperaties vindt de land- en bosbouw van cruciaal belang om klimaatdoelen te halen.

Deze sectoren verdienen daarom meer steun, stelt voorzitter Christiane Lambert. “Europese boeren, boseigenaren en hun coöperaties zijn de eersten die de impact van klimaatverandering voelen en daarom neemt de Europese landbouwgemeenschap dit onderwerp zeer serieus. De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs zijn onhaalbaar zonder de land- en bosbouwsector. Geen enkele andere sector in Europa zal op natuurlijke wijze emissies uit de atmosfeer kunnen verwijderen. Om ons volledige potentieel te benutten, hebben we zowel consistent beleid als algemene steun van de bevolking nodig.”

Europese landbouw neemt klimaatverandering zeer serieus

Volgens Copa-Cogeca heeft de landbouw in de EU sinds 1990 de productiviteit met 25% weten te verhogen. De uitstoot van broeikasgassen is in diezelfde periode met 20% gedaald. De Europese landbouw- en bosbouwsectoren doen van alles om klimaatverandering tegen te gaan, stelt de organisatie.

Geen simpele maatregelen

Maar de sectoren moeten wel concurrerend blijven op de wereldmarkt. Daarom pleit Copa-Cogeca ervoor dat de politiek geen simpele maatregelen neemt zoals het korten van subsidies of het beperken van de input (zoals kunstmest, voerimport en gewasbeschermingsmiddelen). “Boeren en landbouwgemeenschappen moeten worden gestimuleerd door echte oplossingen en meer waardering voor hun werk.”

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur
Meer over


Beheer