Skip to content

Copa Cogeca: kooiverbod leidt tot forse daling productie varkensvlees

Een verbod op kooihuisvesting kan leiden tot een forse krimp van de varkenshouderij en pluimveehouderij in Europa. Dat blijkt uit een impactanalyse in opdracht van de Europese boerenorganisatie Copa Cogeca.

Updated on:
Business
Nieuws
Agri

Een verbod op kooihuisvesting kan leiden tot een forse krimp van de varkenshouderij en pluimveehouderij in Europa. Dat blijkt uit een impactanalyse in opdracht van de Europese boerenorganisatie Copa Cogeca. Bij een verbod op kraamhokken waarbij zeugen tussen buizen liggen kan de productie van varkensvlees per 2025 met 23,6% dalen in de EU.

De Europese Commissie werkt aan een herziening van de richtlijn over dierenwelzijn, na een breed gedragen burgerinitiatief om kooihuisvesting te verbieden. Copa Cogeca liet drie scenario’s doorrekenen. Het direct verbieden van kraamhokken voor zeugen en verrijkte kooien voor legkippen per 2025, een verbod per 2035 en een verbod met een overgangstermijn tot 2045.

Invloed op productie

Bij een verbod op kraamhokken waarbij zeugen tussen buizen liggen kan de productie van varkensvlees per 2025 met 23,6% dalen in de EU; 37,2% in Oost-Europa en 21,2% in West-Europa. Bij een overgangsperiode tot 2035 daalt de productie 8,4%, nog eens tien jaar later gaat het om 5,6% minder productie. De gevolgen zijn het grootst in de Oost-Europa, Denemarken en Portugal. De maatregel heeft tot gevolg dat de EU geen netto-exporteur meer zal zijn als het gaat om varkensvlees.

Invloed productiekosten

Het verbod op kraamhokken zorgt voor een stijging van de productiekosten van 47% als de maatregel in 2025 in gaat en 11% als er tien jaar overgangstermijn is. De hogere kosten zitten naast het stalsysteem in een lagere productie, meer voer, hogere sterfte bij biggen en zeugen, hogere dierenarts kosten en hogere arbeidskosten. De winst zal daardoor met 38% afnemen op de korte termijn, of 28% bij een overgangstermijn. Met name in West-Europa zal de winst sterk afnemen.

In het onderzoek zegt 30,4% van de ondervraagde zeugenhouders te zullen stoppen als er een kooiverbod komt. Het gaat vooral om kleinere bedrijven. Het gaat om 23% van de varkensbedrijven, die samen 1% van de zeugen in de EU hebben. 67% van de varkenshouders is negatief over een verbod op kraamkooien. Ze vrezen geen verbetering voor het welzijn van de biggen, de zeug en voor de medewerkers.

Klimaateffect

Wanneer wordt gekeken naar het klimaateffect leidt het verbod op korte termijn tot een CO2-reductie van 22,3% in de EU, maar door toenemende import neemt de CO2-uitstoot in niet-EU-landen juist toe. In Europa wordt 96% van de zeugen in kraamhokken gehouden. In Nederland gaat het om 98%

Pluimveehouderij

De gevolgen in de varkenshouderij zijn aanmerkelijk groter dan in de pluimveehouderij, blijkt uit het onderzoek. Dat komt hoofdzakelijk omdat in de pluimveehouderij al veel minder dieren in verrijkte kooien meer worden gehouden.

Een kooiverbod voor pluimvee per 2025 betekent 1,4% minder eieren. Bij een overgangstermijn tot 2035, 2%. Uit het onderzoek blijkt dat 27% van de pluimveehouders verwacht te stoppen als er een verbod komt op kooihuisvesting. Het aandeel is in het oosten groter dan in het westen. In 61% van de gevallen gaat het om een klein pluimveebedrijf. 59% wil overstappen naar volièresysteem en 13% naar een scharrelsysteem. De kostprijs voor eieren zal 14% stijgen.

De onderzoekers verwachten dat het kooiverbod zowel in de varkens- als in de pluimveehouderij zal zorgen voor verdere schaalvergroting. Copa Cogeca roept de politiek op om boeren de tijd te geven om over te schaken, om de negatieve effecten te verlagen.

Snel delen

Afbeelding
Mariska Vermaas

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin