Corona, China, Europa en controle

China heeft zijn mensen beter onder controle dan zijn dieren. Hier is dat net andersom.

Nederland is in afwachting van strengere coronamaatregelen. Heel veel mensen willen die en dan zullen ze vast niet uitblijven. Het is de strategie van de overheid: schakel pas op als het echt niet anders kan en iedereen dat inziet.

Hoe anders is dat in het totalitair geregeerde China. Dat land is met keihard beleid geslaagd in wat hier als onmogelijk wordt gezien: het coronavirus indammen en zelfs terugdringen. De bestrijding van corona is daar succesvoller dan die van de Afrikaanse varkenspest (AVP). Het land heeft zijn bevolking beter onder controle dan zijn veestapel, zo lijkt het.

Risico-inschatting

Hier is dat dus precies andersom. De dieren zijn in bedwang maar een deel van de bevolking gedraagt zich niet naar de ernst van de situatie. Mensen zijn minder rationeel dan het RIVM en het kabinet hoopt en maakt zijn eigen vaak te rooskleurige risico-inschatting. Vandaar drukke markten en parken.

Totale standstill bij uitbraak varkenspest

Tegelijk lukt het, door schade en schande wijs geworden, nog wel steeds om besmettelijke dierziekten te hanteren. Vogelgriep is een constant gevaar en de AVP komt steeds dichterbij, dat is waar. Vooral een uitbraak van die laatste zou een ramp zijn. Maar we weten wel wat er dan te doen staat: eerst totale standstill (lockdown) en dan stapsgewijs de maatregelen verlichten. Epidemioloog Arjan Stegeman legt in een interview de vinger precies op die plek.

Waarmee nog niet gezegd is dat je beter in China dan in Nederland kunt leven. We moeten het hier samen met ons zelf doen en dat betekent minstens: doen wat de experts zeggen en liefst nog een beetje meer.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.