Corona funest voor aardappelprijzen

De coronacrisis heeft een enorm effect op de agrarische markten. Het hardst getroffen zijn de prijzen van fritesaardappelen. Die zijn sinds 19 januari met 68% gedaald.

Ook de suikerprijs is in ruim twee maanden sterk gedaald (-15%). Dat komt vooral doordat aardolie goedkoper is geworden. Dat maakt de productie van ethanol uit suiker minder rendabel. Maar ook is de vraag naar suiker afgenomen omdat geen voedsel meer wordt geleverd aan horeca en evenementen. Voedsel dat gehamsterd kan worden, werd veel duurder, zoals peen, uien, kip en eieren.

Analyse: invloed coronacrisis op prijsvorming

Boerderij heeft een analyse gemaakt van de invloed van de coronacrisis op de prijsvorming van agrarische grondstoffen, zowel spotprijzen als termijnmarktnoteringen. Daarbij is 19 januari als uitgangspunt genomen, omdat de Chinese overheid een dag later bekend maakte dat het coronavirus erg besmettelijk was voor mensen. De crisis bleef toen niet meer beperkt tot China, maar werd een wereldwijd probleem.

Veel prijzen van agrarische grondstoffen lijken weinig last te hebben van de coronacrisis, omdat ze ongeveer op hetzelfde niveau liggen als vóór 19 januari. Dat geldt bijvoorbeeld voor tarwe, mais, sojabonen, tafelaardappelen en vleesvarkens. Maar die prijzen waren voor een deel in februari gestegen en daalden pas toen het coronavirus een wereldprobleem werd.

Onbewerkte voeding werd populair tijdens de crisis omdat consumenten die kunnen hamsteren. Peen werd tijdens de coronacrisis 45% duurder. De prijs voor uien pluste 21%. Ook eieren (9%) en kip (8%) stegen in prijs.

Prijzen uien en peen stegen

Omdat de uienexport na de jaarwisseling meestal terugloopt, waren uien goedkoper geworden. Door de run op uien in de supermarkt stegen de prijzen. Bij peen is hetzelfde te zien. Waar de vraag naar peen de voorgaande maanden nog rustig was, is de belangstelling sinds vorige week goed.

Fritesaardappelen

Heel anders verging het de prijs van fritesaardappelen. De notering van PotatoNL stond rond 19 januari op € 14 tot € 17 per 100 kilo. Er wordt nu niet meer genoteerd omdat er vrijwel geen handel meer is en de prijzen te ver uit elkaar liggen voor een goede notering. Voor meeleveraardappelen wordt € 5 betaald. Tafelaardappelen daarentegen blijken prijsvaster. Bildtstar noteerde op de beurs in Middenmeer rond 19 januari € 23 tot € 25 per 100 kilo. Nu ligt die prijs 4% lager. Er is wel een run op aardappelen in de supermarkt, maar dat vertaalt zich niet in een betere prijs voor de teler.

Graanprijzen

De graanprijzen hadden in eerste instantie veel last van het coronavirus maar trekken weer aan, omdat veel graanproducten geschikt zijn om lang te bewaren en dus in trek bij consumenten. Dat geldt ook voor eieren en kip. De notering voor bruine scharreleieren van de NOP ligt 9% hoger dan vóór 19 januari. Vleeskuikens zijn 8% in prijs gestegen.

Lees verder onder de foto

Tijdens de coronacrisis wordt veel gehamsterd. Onbewerkte voeding is daarbij populair. - Foto: ANP
Tijdens de coronacrisis wordt veel gehamsterd. Onbewerkte voeding is daarbij populair. - Foto: ANP

Varkenssector

De vleesvarkensmarkt heeft wel veel last van de coronacrisis. Na 19 januari steeg de prijs omdat China veel varkensvlees nodig had vanwege de Afrikaanse varkenspest. Door krap aanbod op de Duitse varkensmarkt liep de varkensprijs stevig op in februari. Maar toen corona Europa bereikte, kantelde de markt. Sinds 19 januari is varkensvlees 3% duurder geworden, maar de daling was flink na de piek in februari van ruim € 1,90.

Biggen duurder geworden

Biggen zijn duurder geworden sinds 19 januari. Het aanbod van biggen is in de eerste maanden van het jaar traditioneel krap. Door de hoge varkensprijs leggen vleesvarkenshouders vlot op. Elke plek levert geld op. En door het krappe aanbod en die gretigheid van kopers schiet de biggenprijs als een komeet omhoog. De DCA BestPigletPrice stijgt tot boven de € 75 per big. Inclusief toeslagen, kosten en btw betaalt een mester dan ruim € 100 voor hij een big in het hok heeft. Dat is een ongekend hoge prijs. Maar als de onzekerheid op de varkensmarkt de varkensprijs aan het wankelen brengt, knalt ook de biggenprijs hard omlaag.

Het vlees van zeugen wordt veelal verwerkt in worst. Duitsland is daarin heer en meester, en slachter Tönnies marktleider. Dit bedrijf bepaalt de prijs. Hoewel de markt van zeugenvlees los staat van de varkensmarkt omdat het een heel ander product betreft, gaan de prijsbewegingen synchroon. Dus ondanks de grote vraag en het krappe aanbod van zeugenvlees, gaat de zeugenprijs de laatste weken omlaag omdat corona de varkensprijs tackelt.

Vleeskalveren

De coronacrisis is ook merkbaar in de markt voor vleeskalveren. De prijs ligt nu 5% lager dan voor de crisis. De afzet van kalfsvlees is voor een belangrijk deel gericht op Italië, één van de grote brandhaarden van het virus in Europa. Die afzet stokt. Supermarkten nemen nog wel af, maar dat is maar beperkt ten opzichte van de normale vraag vanuit de horeca.

Slachtkoeien en nuchtere kalveren

De markt voor slachtkoeien had in de eerst weken van februari een opwaartse lijn te pakken. Het aanbod aan slachtkoeien was niet heel erg ruim, waardoor slachterijen genoodzaakt waren wat meer voor de dieren te betalen om de slachtlijnen optimaal te benutten. Door het coronavirus valt de afzet naar de horeca weg en dat is direct merkbaar in de prijsontwikkeling. Op 6 maart werd nog € 2,45 per kilo genoteerd, twee weken later is daar al 25 cent per kilo vanaf.

De prijzen voor nuchtere kalveren maakten in februari een duidelijke stap omhoog. De vraag trok aan, terwijl het aanbod niet overdreven groot was. Aanvankelijk leek de markt niet heel gevoelig voor het coronavirus, maar niets is minder waar. Door het virus is de afzet van kalfsvlees moeizamer, waardoor de prijzen voor vleeskalveren zakken. En dat zorgt dan weer voor minder interesse in nuka’s vanuit de vleeskalverhouders en -integraties. Vorige week zakte de prijs plots met € 10 per nuka.

Verdere prijsdalingen

Per saldo staat de prijs op de veemarkt in Leeuwarden momenteel beduidend hoger dan medio januari. De prijs heeft echter een flinke sprong omhoog gemaakt en kwam zelfs uit op € 150 per dier twee weken terug. Nu is de notering echter op zijn retour met prijsdaling van € 10 en € 5 op rij. De vraag naar de dieren is minder, omdat de afzet van lamsvlees richting de horeca stroef is en de export van de dieren naar onder andere Duitsland een stuk moeilijker is. Verdere prijsdalingen liggen in het verschiet.

Een prijsdaling die een voordeel oplevert voor boeren is de dieselprijs. Diesel is flink goedkoper geworden door de gezakte olieprijs. Diesel kostte vóór 19 januari € 1,054 per liter. Nu ligt die 21% lager op € 0,831.

Mede-auteurs: Jacco Keuper, Annet Smale en Frank Bussink

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.