Corona levert nieuwe kijk op varkensvlees op

11-01 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

De vleesindustrie en eindafnemers stellen andere eisen aan varkensvlees als gevolg van de coronacrisis. Dat signaleert de zogeheten Meat Group van fokkerijorganisatie Topigs Norsvin.

Dit kennispanel vormt een schakel tussen de varkensfokkerij en consument, door vleestrends te vertalen naar de fokkerij en het boerenbedrijf. De experts voorzien dat slachterijen en vleesverwerkers hun processen meer willen automatiseren. De inkopers van varkens zullen daarom op termijn hogere eisen stellen aan de uniformiteit van de varkens, zodat weinig afwijking is tussen de karkassen. Daar moeten varkenshouders volgens hen rekening mee houden. In het slacht- en uitbeenproces zit nog veel handwerk. Dat maakt bedrijven kwetsbaar tijdens een pandemie, zodra hun personeel besmet raakt.

Meer onlineverkoop

Door Covid-19 wordt ook meer varkensvlees online verkocht. De presentatie van het product is bij webverkoop minder belangrijk dan met vlees dat in het winkelschap ligt. Bij onlineverkoop staat juist de eetervaring van de consument centraal. Niet alle onlineaanbieders van varkensvlees gaan hier goed mee om, volgens het panel. De onlineverkoop vraagt duidelijk om andere producten en processen van varkensvlees dan de fysieke verkoop.

Meer fastfoodvlees

Restaurants zitten dicht en de foodservice zet veel minder om in coronatijd. Deze belangrijke afzetkanalen staan dus onder druk. De fastfoodbedrijven draaien nog wel volop. Dit betekent dat luxere vleesproducten veel minder in trek zijn, terwijl typische fastfoodproducten het juist goed doen. Voor de varkensvleessector is dit in beginsel gunstig, in de concurrentie met de rundvleesmarkt, stellen de experts.

Corona vraagt om innovatie

Bij Topigs Norsvin verwacht men dat vleesbedrijven andere accenten gaan leggen bij hun inkoop. De aanbieders van varkens en varkensvlees moeten daarom rekening houden met andere contracten en inkoopspecificaties. Varkensonderdelen die voorheen goed werden betaald, zijn niet per se nog in trek na corona. Voor de varkensvleesketen wijzen alle veranderingen op de noodzaak om te innoveren en aan te passen aan een periode na corona, voorziet het expertteam.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.