Corona vertraagt subsidieregeling schone stallen

14-04-2020 | |
Gekoelde mestpannen zijn erkend als emissiebeperkende techniek. - Foto: Bert Jansen
Gekoelde mestpannen zijn erkend als emissiebeperkende techniek. - Foto: Bert Jansen

De subsidieregeling voor de brongerichte aanpak van emissies komt volgens planning deze maand in de Staatscourant.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid streeft ernaar dat deze maand de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) wordt gepubliceerd. Door de coronacrisis heeft veel wetgeving vertraging opgelopen, laat het ministerie weten. Dat geldt ook voor deze regeling.

Inleesperiode

De openstelling volgt enkele weken na de publicatie in de Staatscourant. Vermoedelijk kunnen veehouders vanaf eind mei of begin juni intekenen voor de regeling. In de periode eind april tot eind mei kunnen aanvragers hun subsidieverzoek voorbereiden. De openstelling is de eerste ronde vermoedelijk ook langer dan gebruikelijk om inschrijvers voldoende tijd te geven, ook tijdens de zomerperiode.

Voor bestaand en nieuwbouw

De regeling is bedoeld om technieken te stimuleren die de uitstoot van ammoniak en broeikasgassen bij de bron aanpakken. De Sbv geldt voor zowel bestaande als nieuwe stallen. De Tweede Kamer is 7 februari dit jaar geïnformeerd over de Sbv. De regeling wordt geíntroduceerd met het pakket stikstofmaatregelen voor de landbouw.

Eerst zien

De varkenssector is ongelukkig met het feit dat regeling lang op zich laat wachten. Als publicatie van de regeling alsnog deze maand gebeurt, is dat oké voor POV-voorzitter Linda Janssen: “Dat is ons toegezegd. Ik wil het eerst nog wel zien.” De coalitie vitale varkenshouderij vreest wanneer potentiële deelnemers nog lang moeten wachten, het risico groot is dat zij vastlopen met hun plannen. Dat zou ten koste gaat van de innovatie in de sector.

van Dooren
Kees van Dooren Redacteur


Beheer