Coronacrisis als donkere wolk boven goed wijnjaar 2020

13-11-2020 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

2020 is zowel kwantitatief als kwalitatief een goed wijnjaar. De coronacrisis en naderende brexit vormen echter serieuze bedreigingen op de afzetmarkt.

Het jaar 2020 is een goed jaar als het gaat om de productiecijfers van Europese wijnboeren. De zeven belangrijkste Europese wijnlanden produceerden samen zo’n 160 miljoen hectoliter wijn van een goede kwaliteit. Ter vergelijking: in 2019 produceerde de Europese lidstaten samen ruim 178 hectoliter wijn. De coronacrisis gooit dit jaar echter roet in het eten, want er heerst een grote onzekerheid op de markt, met name vanwege het sluiten van horecagelegenheden en politieke onzekerheden. Met name de aanstaande brexit speelt daarin een grote rol. De Europese organisatie voor coöperaties en boeren Copa Cogeca pleit voor ondersteunde maatregelen in 2021, gesubsidieerd door Europese fondsen.

Productie en kwaliteit op orde

De meeste wijn is dit jaar geproduceerd in Italië, bijna 47 miljoen hectoliter. Op nummer twee tot en met zeven volgen respectievelijk Frankrijk (44,1 miljoen hectoliter), Spanje (43 miljoen hectoliter), Duitsland (8,4 miljoen hectoliter), Portugal (6,3 miljoen hectoliter), Hongarije (2,5 miljoen hectoliter) en Oostenrijk (2,3 miljoen hectoliter). Copa Cogeca-voorzitter Thierry Coste: “De oogst van 2020 is geweldig, kwalitatief en ook kwantitatief. Normaal gesproken, zonder coronacrisis, goede tekenen voor de sector. De tweede coronagolf en politieke onzekerheden scheppen echter onzekerheid. Dat vraagt om extra markt ondersteunende maatregelen in 2021.”

‘Groene omgeving’

Niet alleen financiële onzekerheden liggen op de loer. Ook milieutechnisch moet de sector, net als alle andere sectoren in de landbouw, aan de bak. Bijvoorbeeld in hoe zij de milieueisen uit het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid(GLB) het beste invulling kunnen geven. Tegelijkertijd moet de bedrijfsvoering in lijn zijn met de gekozen koers in de Europese Green Deal, boer-tot-bord-strategie en de biodiversiteitsstrategie. Daar komt bij dat klimaatverandering in steeds grotere mate om aanpassingen en investeringen vraagt van de sector. “Wijnbouw is een essentieel onderdeel van het gehele ecosysteem in de wijnrankgebieden. Om de doelen uit de Green Deal te halen moet de wijnbouw mogelijk blijven om te kunnen investeren in de bescherming van de ecosysteemdiensten”, stelt de belangenbehartiger.

Steun nodig in onzekere tijden

Om de huidige onzekerheden op de markt te tackelen, is het volgens Copa Cogeca van groot belang dat er een meerjarig strategisch investeringsplan komt. Noodzakelijke investeringen in het kader van verduurzaming van de sector zouden gefinancierd moeten worden door bijvoorbeeld het Europees Recovery Fund, vindt de belangenbehartiger. Franse wijnverbouwers werden dit jaar reeds financieel gesteund door de Franse overheid.

Een van de grote onzekerheden dit jaar betreft brexit, wat een grote financiële impact op de sector kan hebben. Het Verenigd Koninkrijk is namelijk de tweede grootste afnemer van wijnen in Europa, goed voor € 2,8 miljard per jaar. Essentieel voor de EU is dat er een open dialoog ontstaat tussen alle aandeelhouders en belanghebbenden. “Alleen met de broodnodige maatregelen en een eerlijke, open discussie kan de wijnsector haar vitale rol in Europa blijven vervullen”, aldus Copa Cogeca.

Essink
Stefan Essink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer