Doorgaan naar artikel

Coronacrisis heeft weerslag op stikstofaanpak

Foto: ANP

Foto: ANP

De stikstofplannen van het kabinet komen niet eerder dan in de loop van de volgende maand op tafel.

Het kabinet kijkt ook welke effecten de coronacrisis heeft op de stikstofuitstoot en de depositie in natuurgebieden. Dat melden ingewijden rond het kabinet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert berekeningen uit naar de stikstofeffecten van de verminderde verkeers- en bedrijfsactiviteit door de coronacrisis.

Ondertussen wordt ook gekeken hoe bedrijven die ernstige gevolgen ondervinden van de coronacrisis, bij de uitvoering van de stikstofplannen niet zodanig geraakt worden dat ze alsnog in problemen komen.

Stikstofregister open

Het stikstofregister is inmiddels ingevoerd. Daarin wordt de stikstofruimte ingeboekt die ontstaat door de warme sanering van de varkenshouderij, de verlaging van de maximum-snelheid en nog in te voeren voermaatregelen. Het stikstofregister biedt provincies de ruimte om vergunningen te verstrekken voor woningbouw en een aantal infrastructurele werken.

Overleg met Landbouw Collectief

Voordat een nader pakket aan maatregelen bekend wordt gemaakt, zal nog overleg worden gevoerd met het Landbouw Collectief. Vooralsnog staat een overleg gepland van het kabinet met de vertegenwoordiging van de Nederlandse land- en tuinbouw op 1 april. Ondertussen zijn er technische overleggen gaande.

Provinciale uitvoering kabinetsplannen

Minister Carola Schouten heeft op donderdag 26 maart gepraat met de provincies. Daar is onder andere gesproken over de uitvoering van de kabinetsplannen van 7 februari. Provincies moeten bij voorbeeld verordeningen maken om het verleasen van stikstofruimte mogelijk te maken en om regels te stellen voor het extern salderen.

‘Niet alles stil leggen’

Fractievoorzitter Thierry Baudet van Form voor Democratie vroeg donderdag in de Tweede Kamer om de uitvoering van de stikstofplannen en een aantal plannen op andere beleidsterreinen even stil te leggen, nu alle aandacht uitgaat naar de bestrijding van het coronavirus. Premier Mark Rutte zei dat het kabinet weliswaar veel aandacht heeft voor corona, maar hij wil “om juridische en maatschappelijke redenen niet alles stil leggen”.

Recessie is onvermijdelijk

De economische gevolgen van de coronacrisis worden door het Centraal Planbureau zwaar ingeschat. Een recessie is onvermijdelijk, aldus het CPB. Hoe diep de economische gevolgen snijden, hangt vooral af van de snelheid waarmee het virus is bestreden en de situatie weer min of meer normaal wordt. Als de crisis voortduurt tot ver in 2021, zal Nederland te kampen krijgen met een forse vermindering van het nationaal inkomen (7,7%).

Beheer
WP Admin