Doorgaan naar artikel

Coronacrisis remt exportgroei groente en fruit

Foto: Canva

Foto: Canva

Uit exportcijfers blijkt dat de coronacrisis de sierteeltexport hard raakte en de exportgroei groente en fruit wegnam.

In april verloren alle tuinbouwsectoren omzet op de exportmarkten, blijkt uit cijfers van CBS en Wageningen Economic Research. De schade aan de sierteeltexport liep in april op tot 35% bij snijbloemen (ten opzichte van 2019). De groentenexport leverde 1% in, terwijl fruit nog een plus boekte van 2%. Bij fruit werd eerder dit jaar nog veel hogere exportgroei geboekt.

Lees verder onder de grafiek.

De exportcijfers zijn berekend op omzet en niet volume. De vrij stabiele exportcijfers voor groente en fruit zijn bovendien geen garantie dat het voor afzonderlijke producten ook geldt. Een bulkproduct als komkommer werd voor duidelijk lagere prijzen verhandeld dan paprika bijvoorbeeld. Over alle producten bezien (inclusief doorvoer) bleef de export groente en fruit in maart en april wel redelijk op peil.

Lees verder onder de grafiek.

Omzet supermarkten

Bij de start van de coronacrisis bleek al dat de sierteelt het hardst geraakt werd. Voor groenten en fruit bleef de vraag redelijk overeind omdat supermarkten de afzet naar horeca makkelijk overnamen. Bij verschillende producten leidde dat in de eerste weken tot een wel 20% hogere vraag. Met name paprika lijkt door de zoektocht door klanten naar vitamines geprofiteerd te hebben van extra vraag. Dat effect nam af in mei en verdween in juni. Op dit moment lijkt de groente- en fruitmarkt ongestoord door coronamaatregelen.

De hogere exportwaarde voor fruit dit jaar lijkt ook het gevolg van hogere prijzen in hardfruit in Europa. Prijzen voor doorgevoerd hardfruit profiteerde van die krapte. In de cijfers van CBS is ook doorvoer van citrus- en tropisch fruit opgenomen, waardoor de uitvoerwaarde van fruit hoger is dan groente.

Waarde tuinbouwketen

Het CBS zette ook andere kentgetallen voor de gehele Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (T&U) onder elkaar. De keten met onder meer groente- en fruittelers, maar ook zaadveredelaars en kassenbouwers, is goed voor 4,7% van de totale export van goederen door Nederland. In 2019 exporteerde de tuinbouwketen voor € 24,5 miljard.

De totale werkgelegenheid in tuinbouw en gelieerde bedrijven is 3,4% van de totale Nederlandse economie. De investeringen in onderzoek en ontwikkeling van innovatie is 4,5% van de totale Nederlandse uitgaven voor deze vernieuwing van productie.

Exportwaarde groente in april 1% lager dan vorig jaar. - Foto: Peter Visser.
Exportwaarde groente in april 1% lager dan vorig jaar. - Foto: Peter Visser.

Snel delen

jeroen verheul
Jeroen Verheul

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin