Coronacrisis zorgt voor dip in saldo varkenshouders

Zeugenbedrijven realiseerden in mei dit jaar een saldo van € 666 per zeug. Dat is een daling van meer dan 60% ten opzichte van afgelopen maart.

Toen tikte het saldo met € 1.676 een piek aan. En het is een halvering ten opzichte van het saldo in april dit jaar. Dat blijkt uit cijfers van Agrimatie.

De eerste vier maanden van 2020 begonnen voortvarend, vooral voor zeugenhouders. Echter ook in de varkenshouderij zijn de gevolgen van corona goed te merken. De daling is voornamelijk veroorzaakt door de lagere opbrengsten van de biggen.

Saldo ondanks daling boven langjarig gemiddelde

Erg verontrustend is het voor de zeugenhouders nog niet, het saldo ligt nog ruim boven het langjarig gemiddelde, dat dit jaar op € 365 per zeug is bepaald.

De goede resultaten in 2019 en de eerste maanden van 2020 heeft wel voor meer ruimte op de lopende rekening gezorgd blijkt uit de cijfers van Agrimatie. De dip van de jaren 2015 en 2016 zijn grotendeels door goede resultaten in 2017 en 2019 goed gemaakt. Veel bedrijven hebben hierdoor ruimte om weer te investeren of hebben afgelopen halfjaar al geïnvesteerd.

Druk op saldo vleesvarkenshouderij

Vleesvarkenshouders die normaal gesproken een piek in het najaar kennen, zijn ook de eerste maanden van 2020 goed begonnen. Met in het eerste kwartaal een saldo net boven de € 70,- per vleesvarken, als gevolg van lage biggenprijzen en de hoge opbrengsten van de vleesvarkens. In mei dit jaar is het saldo gedaald naar € 54,- per vleesvarken, veroorzaakt door de lagere vleesvarkensprijs.

Dure biggen en lage opbrengstprijzen vleesvarkens

De dip in de opbrengst van de vleesvarkens komt nu echter wel erg ongelegen. De vleesvarkenshouders zitten met dure biggen in het hok en lagere vleesvarkensprijzen in het vooruitzicht. Naast de dip in opbrengst van de vleesvarkens zijn ook de voerprijzen licht gestegen.

Voerprijzen omhoog

Volgens de cijfers van Agrimatie kende het eerste kwartaal een gemiddelde voerwinst van € 96 per vleesvarken, met in april een piek in de voerwinst van € 137 per vleesvarken. In mei zijn de gevolgen van de coronacrisis duidelijk te merken met niet alleen lagere opbrengstprijzen, maar ook stijgende voerprijzen, waardoor ook de voerwinst met € 80 onder druk komt.

Het derde kwartaal moet dit jaar dan wel wat goedmaken om het voor de vleesvarkenshouder nog een topjaar te kunnen noemen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.