Coronajaar 2020 laat melkveehouders VS opveren

De melkveehouderij in de VS beleeft een jaar met sterke melkprijsschommelingen. Het begin oogde heel slecht. Corona bracht een omkeer. Kortstondige piekprijzen in juli bleken niet houdbaar. De tendens is verder omlaag. Toch is het gemiddeld een beter jaar dan 2018 en 2019.

Melkveehouders in de Verenigde Staten maken een bewogen jaar door, met sterke schommelingen in de melkprijs. Begin 2020 moesten velen de melk laten weglopen door streng winterweer. Verwerkers konden de melk niet ophalen. Een schadevergoeding werd vaak ook niet betaald. Daarbij was de melkprijs – waar die wel werd betaald – ook niet om over naar huis te schrijven. De zuivelindustrie zat (en zit deels nog) met grote voorraden product. De kaasprijzen waren heel slecht. Blok-cheddar bracht op het laagst van de markt nog maar zo’n € 1,86 per kilo op. Veel melkveehouders kregen ook nog te maken met een andere verwerker, want zuivelreus Dean Foods ging over de kop. Gelukkig voor veel veehouders nam coöperatie Dairy Farmers of America (DFA) een groot deel van de leveranciers over.

Eerst profiteerde de zuivel van een flinke hamsterwoede en grepen consumenten massaal terug naar gewone drinkmelk. Dat duurde echter niet veel langer dan een maand. - Foto: EPA
Eerst profiteerde de zuivel van een flinke hamsterwoede en grepen consumenten massaal terug naar gewone drinkmelk. Dat duurde echter niet veel langer dan een maand. - Foto: EPA

Zuivel profiteerde een maand

De uitbraak van Covid-19 veranderde een en ander in de markt en voor het eerst in lange tijd veranderde het ten goede. Eerst profiteerde de zuivel van een flinke hamsterwoede en grepen consumenten massaal terug naar gewone drinkmelk. Dat duurde echter niet veel langer dan een goede maand.

Afzet van boter en kaas trok aan

De zuivelmarkt als geheel bleef echter in de herstelmodus. Met name de afzet van boter en kaas trok aan, met betere prijzen als gevolg. Bij de drinkmelk vond een zekere verschuiving plaats, zo signaleren marktkenners. Veel consumenten ruilden halfvolle melk met 2% vet in ten gunste van volle melk. Een opmerkelijke ommekeer in de consumentenvoorkeur. Dit in combinatie met de aangetrokken vraag naar boter, gaf de markt voor melkvet een zetje omhoog.

Markt voor consumptie-ijs

Ook de markt voor consumptie-ijs was licht positief. Deze ontwikkelingen maakten de teruglopende yoghurtverkopen en de lagere verkopen van halfvolle melk meer dan goed. Ook de export trok weer aan. Al ging veel ouder product tegen lage prijzen de grens over, het verlichtte de druk op de interne markt wel.

Betere melkprijs

Door al deze ontwikkelingen beuren melkveehouders in de VS dit jaar gemiddeld een betere melkprijs dan ze jaren hebben gehad. Het rollende gemiddelde voor klasse III-melk ligt volgens een vooraanstaande marktanalist op omgerekend € 32,73 per 100 kilo, met een piek in juli van bijna € 46 per 100 kilo. De laatste maanden is weer een daling van de prijzen ingezet.

Markt lastig voorspelbaar

Hoe de markt zich de resterende maanden van 2020 zal ontwikkelen, blijft lastig te voorspellen. De termijnmarkt in Chicago wijst naar een licht verder dalende melkprijs. Toch zal dit het jaar niet meer bedervan voor de gemiddelde Amerikaanse melkveehouder. Het is even iets rustiger ademhalen en een grote opluchting na het zware begin ervan.

Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.