Doorgaan naar artikel

Coronajaar treft Belgische aardappelprijs het meest

Foto: Koos Groenewold premium

Foto: Koos Groenewold

De gemiddelde aardappelprijs in België is vorig jaar het sterkst getroffen door de coronamaatregelen. Dat kan worden opgemaakt uit een prijzenoverzicht van het Europees statistisch bureau Eurostat.

De gemiddelde prijs in België kwam over kalenderjaar 2020 bijna de helft lager uit dan het gemiddelde in de voorgaande tien jaar, zo valt te berekenen uit de cijfers van Eurostat. Over alle aardappelsoorten uit de hoofdteelt komen de rekenmeesters voor België uit op een gemiddelde opbrengstprijs van € 6,20 per 100 kilo in 2020. Deze prijs is exclusief btw. De gemiddelde prijs over de periode 2010 tot en met 2019 komt uit op iets meer dan € 12 per 100 kilo op basis van jaargemiddelden die variëren van € 2,73 in 2014 tot € 20,15 in het droge 2018.

Prijsschommelingen kleiner

Net als in België heeft ook in Nederland het relatief grote aandeel van de fritesaardappelen in de aardappelteelt het resultaat in coronajaar sterk gedrukt. Mede door een groter aandeel dat op contract wordt geteeld, komt het gemiddelde prijsniveau volgens de Eurostat-berekening wel wat minder laag uit met een doorsneeprijs van iets boven de € 10 per 100 kilo. Daarmee is het verschil met het 10-jarig gemiddelde ook wat kleiner. Ten opzichte van dat gemiddelde (€ 15 per 100 kilo exclusief btw) viel de prijs in Nederland iets minder dan een derde lager uit. De schommelingen in Nederland zijn volgens deze cijfers ook wat kleiner dan in België; van € 10 in 2014 tot bijna € 20 in 2019.

Aan de oostgrens van Nederland werden weliswaar lagere prijzen dan de hoge prijzen in 2019 gemeten, maar bleef het uiteindelijke resultaat met ruim € 17 nog heel aardig (-3%) in de buurt van het 10-jarig gemiddelde van € 17,75 per 100 kilo. En als je nog verder naar het Oosten kijkt, dan valt op dat er landen zijn waar de prijzen zelfs relatief hoog waren. Zo noteerden Slovenië en Slowakije prijzen die rond een kwart hoger lagen dan het 10-jarig gemiddelde. Ook in een land als Polen waren de prijzen in 2020 volgens voorlopige cijfers bijna 10% boven gemiddeld.

Uitgebreide marktinformatie over aardappelprijzen vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Lees meer over

Snel delen

Afbeelding
John Ramaker

Chef-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin