‘Coronareserve’ voor boeren goed nieuws?

De regering is volop bezig om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Ook op belastinggebied wordt er van alles bedacht. Een nieuwe ontwikkeling is de invoering van een ‘coronareserve’.

Het is wel jammer dat die alleen in de vennootschapsbelasting gaat gelden. Daardoor vissen veel boeren en mkb‘ers achter het net. Want die ondernemen vaak niet vanuit een bv of nv.

Het ‘corona-verlies’ naar voren gehaald

De voorgestelde maatregel houdt in dat het verwachte verlies voor het jaar 2020 ten gevolge van de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 mag worden gebracht. Het ‘corona-verlies’ wordt 1 jaar naar voren gehaald. Deze reserve bedraagt maximaal de fiscale winst over 2019 (zonder rekening te houden met deze reserve). Ook mag de fiscale coronareserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Liquiditeitsvoordeel

Door de mogelijkheid om een fiscale coronareserve te vormen, kan een onderneming teruggave vragen van de eerder over 2019 betaalde of nog te betalen vennootschapsbelasting. Dit kan door een (nadere) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 aan te vragen. Het levert een liquiditeitsvoordeel op. Een goed en praktisch voorstel dat hopelijk snel definitief wordt ingevoerd.

Kamervragen van SGP

De nieuw in te voeren coronareserve lijkt heel erg op Kamervragen die twee Kamerleden van de SGP recent hebben gesteld aan de minister. Deze Kamervragen vloeien rechtstreeks voort uit een interview in Boerderij met agro-fiscalist Bert van de Kerkhof van 6 januari 2020.

Kamervraag 2 ging over de stelling dat het huidige fiscale stelsel onvoldoende recht doet aan de grote schommelingen in landbouwinkomens door onvoorzienbare externe factoren als droogte en dierziekten. Nu hebben we grote inkomensverschillen door een humane ziekte (corona) en wordt een aparte reserve ingevoerd. Als dit voor inkomensschommelingen door een humane ziekte ingevoerd wordt, dan zou dit ook bij grote inkomensschommelingen door dierziekten moeten gelden.

Inkomstenbelastingondernemers hebben net zo veel last van de huidige crisis

De vraagstellers van het SGP kregen eerder dit jaar geen gehoor bij de minister. Misschien nu wel. En beperk verder de coronareserve niet tot vpb-plichtige bedrijven. Inkomstenbelastingondernemers hebben net zo veel last van de huidige crisis. En dan wordt de invoering van deze nieuwe fiscale reserve ook voor de meeste boeren goed nieuws.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.