Coronasteun sierteelt € 350 miljoen minder dan voorzien

15-09-2020 | Laatste update op 21-04 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Er sluist € 350 miljoen aan coronasteun terug van de landbouwbegroting naar de algemene middelen.

Dat betreft steungelden die voor de sierteeltsector waren gereserveerd, maar waarvoor geen aanvragen zijn ingediend.

Schouten trok begin dit jaar € 650 miljoen uit voor de steun aan ondernemers in de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector. Bij sluiting van de inschrijving bleek dat van de € 600 miljoen voor de sierteelt niet meer dan € 250 miljoen nodig was. De rest van het bedrag is volgens de afspraken terug gegaan naar het ministerie van Financiën.

Braakman
Jan Braakman RedacteurBeheer