Coronavirus overgedragen van nerts naar mens

20-05-2020 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Het coronavirus is zeer waarschijnlijk overgedragen van nerts op mens.

Op een nertsenbedrijf met dieren die besmet zijn met het Covid-19 virus lijkt een medewerker door dieren besmet geraakt met het virus. De medewerker is inmiddels hersteld, schrijft landbouwminister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Corona-onderzoek op alle nertsenbedrijven

Het is voor het eerst dat een dier een mens blijkt te kunnen besmetten met het coronavirus. De vondst is reden voor Schouten om het screeningsbeleid van nertsenbedrijven aan te scherpen. Alle nertsenbedrijven in het hele land worden verplicht hun dieren te laten testen op antistoffen tegen het Covid-19-virus. Eerder gebeurde dit alleen op vrijwillige basis in de omgeving van besmette bedrijven, of als bedrijven te maken hebben met verhoogde sterfte of ademhalingsproblemen bij dieren. Bij het onderzoek worden bloedmonsters genomen van een representatieve steekproef van nertsen op de bedrijven. Deze worden onderzocht op antistoffen tegen het virus. Het onderzoek zal enkele weken duren.

Bedrijven die besmet blijken, krijgen een bezoekersverbod voor de stal. Het woonhuis mag wel gewoon bezoekers ontvangen. Voor medewerkers blijven de regels van kracht dat ze beschermingsmiddelen moeten gebruiken als ze de stal in gaan. Het risico dat mensen rondom de stal besmet raken met het virus is volgens het RIVM verwaarloosbaar klein. Eerder bleek al dat alle lucht- en stofmonsters buiten de stal bij herhaalde metingen geen virus bevatten.

Corona zonder klinische ziekteverschijnselen

Uit het onderzoek bij de vier besmette nertsenbedrijven blijkt ook dat nertsen corona door kunnen maken zonder klinische ziekteverschijnselen. Het verloop van de infecties op de nertsenbedrijven wordt door verschillende onderzoeksgroepen zeer intensief gevolgd om na te gaan of deze infecties uitdoven of dat deze op de bedrijven blijven sluimeren. “Dit onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen of het virus op de bedrijven aanwezig blijft. Het is van belang om dit laatste zoveel mogelijk te voorkomen”, schrijft Schouten.

Katten

Katten spelen mogelijk ook een rol bij de verspreiding van het virus. Op een van de besmette bedrijven bleken drie van de elf boerderijkatten antistoffen tegen het coronavirus te hebben. Uit onderzoek moet blijken welke rol katten hebben bij potentiële virusoverdracht.

Besmette nertsenbedrijven krijgen het advies ervoor te zorgen dat katten het bedrijfsterrein niet kunnen binnenkomen of verlaten. “In overleg met de nertsenhouders wordt op dit moment bekeken hoe dit advies effectief en uitvoerbaar ingevuld kan worden”, schrijft de minister.

Het advies rondom de omgang met huisdieren met betrekking tot corona is niet veranderd. Besmette personen wordt geadviseerd om hun huisdieren niet aan te raken om ze niet te besmetten.

Virus verandert snel van vorm

De vondst van virusoverdracht is gedaan aan de hand van de typering van de coronavirussen die bij nertsen en bij mensen zijn gevonden. Het coronavirus verandert heel snel van vorm, waardoor de herkomst van besmettingen is te achterhalen. Bij een van de medewerkers is virus aangetoond dat overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. “Door de genetische codes van virusisolaten van verschillende dieren en mensen met elkaar te vergelijken kan een stamboom worden gemaakt en kan een beeld worden gekregen over de manier waarop mensen en dieren in tijd en plaats zijn besmet’, legt de minister in haar Kamerbrief uit.

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer