Cosun betaalt 9,3% meer voor de bieten

09-02 | |
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Bietentelerscoöperatie Cosun betaalt voor oogst 2021 € 38,91 per ton quotumbieten. Dat is € 3,31 meer dan voor oogst 2020 is betaald.

Dat is een stijging van 9,3% en het is de hoogste bietenprijs in vier jaar. De bietenprijs is bepaald op basis van de gemiddelde kwaliteit van de bieten met 16,73% suiker en een winbaarheid van 90,74 punten. Zowel het suikergehalte als de winbaarheid van de laatste oogst zijn iets beter dan bij de oogst van 2020 (respectievelijk 16,11% en 89,4 punten).

De bieten die boven het quotum zijn geleverd, brengen € 26,75 per ton op. De prijs voor de surplusbieten van oogst 2021 lag op € 22,07 op basis van de gemiddelde kwaliteit.

Deze prijzen heeft Cosun berekend op basis van de werkelijke suikergehaltes en winbaarheid van oogst 2021. Die vallen lager uit dan de standaardwaarden van 17% suiker en een winbaarheid van 91. Op basis van de standaardwaarden komt de bietenprijs van oogst 2021 op € 40 per ton (2020: € 39,50).

Bietenprijs onder druk

De bietenprijs bij Cosun staat al jarenlang onder druk. Vanaf oogst 1999 tot en met oogst 2017 lag de werkelijk betaalde bietenprijs ieder jaar boven de € 40, met uitzondering van oogst 2008 (€ 39,44). De bietenprijzen van 2018, 2019, 2020 en 2021 liggen allemaal onder het niveau van € 40. Dat komt omdat de EU eind september 2017 de suikermarktordening afschafte. Daardoor verdween de suikerquotering, waarna de concurrentie op de suikermarkt enorm toenam in de EU. Dat drukte de suikerprijs sterk omlaag. In september 2017, de laatste maand van de suikerquotering, lag de gemiddelde verkoopprijs van suiker in de EU op € 490. De verkoopprijs zakte daarna gestaag naar een dieptepunt van € 312 in januari 2019. In heel 2019 bleef de suikerprijs laag. In 2020 en in 2021 krabbelde de suikerprijs langzaam omhoog. In december 2021 werd suiker in de EU verkocht voor gemiddeld € 422. Dat was hetzelfde niveau als in oktober 2017, de eerste maand zonder suikerquotering.

Ook op termijnmarkt

Ook op de termijnmarkt in Londen is de stijgende tendens van de suikerprijs te zien. In januari 2021 startte de termijnmarkt met een notering van $ 430,30. Het jaar werd eind december afgesloten met een notering van $ 497,10. Dat is een stijging van bijna 16%.

Oogst 2021 leverde de bietenteler een gemiddelde financiële opbrengst op van € 3.129. Dat is € 228 per hectare meer dan bij oogst 2020. De ledentoeslag bedraagt € 7,50 per ton bieten. Dat is 50 cent meer dan bij de oogst van 2020. De ledentoeslag is gebaseerd op de winsten die de businessgroepen van Cosun hebben gemaakt in 2021.

Cosun kent een systeem van ledenleveringsbewijzen. Die bepalen hoeveel bieten een teler kan leveren tegen de quotumprijs. Voor de bieten die daarboven zijn geproduceerd (de surplusbieten) betaalt Cosun een lagere bietenprijs.

Engwerda
Jan Engwerda Redacteur


Beheer