Doorgaan naar artikel

Cosun betreurt weigering vrijstelling neonicotinoïden

Vergelingsziekte in suikerbieten. Nederlandse telers hebben volgens Cosun door het verbod op de neonicotinoïden meer kosten moeten maken voor de insectenbestrijding. - Foto: Mark Pasveer premium

Vergelingsziekte in suikerbieten. Nederlandse telers hebben volgens Cosun door het verbod op de neonicotinoïden meer kosten moeten maken voor de insectenbestrijding. - Foto: Mark Pasveer

Volgens coöperatie Cosun hebben bietentelers aanzienlijke schade opgelopen door vergelingsziekte.

Bietentelerscoöperatie Cosun vindt het jammer dat de Nederlandse overheid nooit een vrijstelling heeft gegeven voor de toepassing van neonicotinoïden in bietenzaad om insecten te bestrijden. Dat is wel gebeurd in elf andere lidstaten, waar veel bieten worden geteeld. De EU-voedselveiligheidsautoriteit EFSA oordeelt dat die lidstaten terecht de ontheffing hebben gegeven, omdat sprake is van een noodsituatie zonder alternatief. Het ministerie van landbouw in Nederland gaf wel een tijdelijke toelating voor de insecticiden Closer en Batavia om luizen te bestrijden die vergelingsziekte kunnen overbrengen in bieten. Vanaf eind 2018 geldt in de EU een verbod op een aantal neonicotinoïden.

Lees ook: Schouten blijft tegen vrijstelling neonicotinoïden

Gert Sikken, directeur Agrodevelopment van Cosun, vindt het jammer dat Nederland die ontheffing nooit heeft gegeven voor de neonicotinoïden. “We vinden dat er een level playing field moet zijn in de EU. We overleggen nog of we voor teeltjaar 2022 weer een ontheffing gaan aanvragen. Dat hadden we gedaan voor de teeltjaren 2019 en 2020. Beide keren hebben we uitgebreide dossiers ingediend die aangeven waarom zo’n ontheffing nodig is. Er is in Nederland geen politieke wil om die te verlenen. Bovendien is er weinig tijd om nog bietenzaad te coaten met neonicotinoïden voordat het zaad aan de telers wordt geleverd. We hebben voor 2022 wel weer een vrijstelling aangevraagd voor Closer en Batavia.”

Vergelingsziekte

Volgens Sikken hebben bietentelers aanzienlijke schade opgelopen door vergelingsziekte. “Een aantasting leidt tot lagere opbrengsten. Dat is de grootste schadepost die soms substantieel is geweest. Daarnaast hebben telers door het verbod op de neonicotinoïden meer kosten moeten maken voor de insectenbestrijding.”

Beheer
WP Admin