Cosun-bietentelers hebben hoogste duurzaamheidsniveau

28-11-2019 | |
Foto: Anne van der Woude
Foto: Anne van der Woude

Alle bietentelers van Suiker Unie hebben het hoogste niveau – Gold – bereikt van duurzaamheidsbeoordeling FSA.

Met dit systeem toetst SAI de duurzaamheid van landbouwbedrijven. Het Sustainable Agricultural Initiative Platform ondersteunt wereldwijd allerlei duurzame landbouwinitiatieven.

“Vooral voor onze klanten is dit zeer relevante informatie”, legt Gert Sikken, directeur agrarische zaken van Suiker Unie, uit. “Zij willen graag duurzaam inkopen. Over het algemeen is het predicaat Silver voldoende, maar Gold is uiteraard nog betere marketing. Als we op deze manier ons product nog beter kunnen verwaarden, profiteren zowel het bedrijf als de telers daarvan.”

Teeltregistratieprogramma Unitip

De Nederlandse bietentelers hebben het hoogste niveau behaald doordat zij allemaal meedoen aan teeltregistratieprogramma Unitip van Suiker Unie. Campagne 2018 was al 100% Unitip, onlangs is de audit geweest van de Farm Sustainability Assessment (FSA). “Die 100% houden we uiteraard vol”, zegt Sikken over de huidige en toekomstige suikercampagnes.

Unitip maakt deel uit van het Bieten Advies Systeem. In BAS worden teeltgegevens uit talrijke informatiebronnen samengebracht en geanalyseerd. Daarop volgt een (duurzaamheids)advies op maat voor de telers.

Duurzaamheidsadviezen voor bietenteelt

In Unitip registreren de telers zelf gegevens over hun perceel. Zoals over zaai, bewerkingen, bemesting, gewasbescherming en opbrengst. Op basis van deze registraties worden vergelijkende overzichten verstrekt en krijgen telers extra (duurzaamheids)adviezen voor hun bietenteelt. Bijvoorbeeld over het gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen.

Hogere rendementen per hectare

Hierdoor kunnen ze hun prestaties en rendement continu verder verduurzamen en verbeteren. Daarmee boeken de telers niet alleen milieuwinst, maar tevens hogere rendementen per hectare tegen lagere kosten. Bovendien draagt Unitip bij aan de ambitie van Suiker Unie om de duurzaamste suikerverwerker van Europa te zijn. Suiker Unie is er trots op. “Fijn om erkenning te krijgen. Maar dit betekent niet dat we klaar zijn. We blijven doorgaan met steeds duurzamere teelt.”

Vos
Petra Vos Redacteur


Beheer