Doorgaan naar artikel

Cosun teleurgesteld: geen Cruiser in bietenzaad

Foto: Canva

Foto: Canva

De NVWA vindt dat een vrijstelling voor Cruiser SB in suikerbieten niet voldoet aan de landbouwkundige criteria.

Dat heeft de fytosanitaire autoriteit laten weten aan Cosun. De bietentelerscoöperatie is teleurgesteld over dit oordeel van de NVWA. Cosun had een vrijstelling aangevraagd voor het gebruik van Cruiser SB in het pillenzaad om bodeminsecten en vergelingsvirus te bestrijden. Cosun is teleurgesteld over de conclusie van de NVWA.

Zoeken naar alternatieve oplossingen

Volgens de coöperatie geeft de NVWA aan dat het vergelingsvirus met de huidige middelen niet goed te beheersen is. “Dat zou aanleiding moeten zijn om een vrijstelling te verlenen. Anderzijds stelt de NVWA niet te verwachten dat er binnen de transitieperiode van drie jaar voldoende alternatieve beheersingsmogelijkheden zullen zijn.”

Cosun is het daar niet mee eens en verwacht dat er wel alternatieve bestrijdingsmogelijkheden beschikbaar komen. De coöperatie vindt dat de overheid meer geld moet steken in onderzoek om die alternatieve oplossingen snel te kunnen ontwikkelen.

Middelen zijn cruciaal

Er loopt nog een verzoek om vrijstelling door Cosun voor Batavia en Closer. Volgens Cosun zijn deze middelen cruciaal bij de bestrijding van groene bladluizen, die vergelingsziekte kunnen overbrengen, omdat er geen vrijstelling komt voor Cruiser SB in het pillenzaad.

Snel delen

Jan Engwerda
Jan Engwerda

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin