Cosun verdeeld over oprichten EU-suikerorganisatie

Bestuurders van bietentelerscoöperatie Cosun zijn verdeeld over de oprichting van een internationale brancheorganisatie (IBO) voor de Europese suikersector.

Een deel van de bestuurders denkt dat Cosun de concurrentie met andere suikerproducenten goed aankan. Een deel vindt het goed als de markt tijdelijk wordt ondersteund door het bietenareaal af te stemmen op de vraag naar suiker.

Uiteenlopende meningen

De IBO is een initiatief van de Europese organisatie van bietentelers (CIBE) en die van suikerproducenten (CEFS). Het initiatief is besproken in de kringbesturen van Cosun en de ledenraad.

De meningen lopen uiteen, zegt voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer van Cosun. “Een deel zegt dat Cosun goed is voorbereid op de vrije suikermarkt sinds de marktordening in september 2017 is afgeschaft. Cosun kan de concurrentie goed aan op de Europese suikermarkt. Als je in Nederland niet rendabel bieten kunt telen, dan kan dat nergens in de EU.”

Een ander deel van de Cosun-bestuurders vindt een Europese IBO een goed idee. De Lugt: “Zij vinden dat je dan een knop hebt om aan te draaien als er tijdelijk een onbalans is in de suikermarkt. Je hebt een IBO nodig om de markt te stabiliseren. De bestuurders zijn het er wel over eens dat het goed is dat Cosun betrokken is bij de discussie over een IBO.”

Europese IBO pas effectief als minstens 80% van de suikerproductie er onder valt

Dirk de Lugt, voorzitter raad van beheer Cosun

Ook verdeeldheid in buitenland

Ook in andere landen wordt het initiatief besproken, zegt De Lugt. “In Duitsland zijn bietentelers en suikerproducenten over het algemeen voorstanders van een IBO. In Frankrijk en Polen, de andere twee grote suikerlanden in de EU, zijn de reacties terughoudend. Een Europese IBO kan pas effectief zijn als minstens 80% van de suikerproductie er onder valt.”

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.