COV: gedragscode vleessector aangescherpt

08-04 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Herbert Wiggerman
Foto: Herbert Wiggerman

De gedragscode in de vleessector is aangescherpt met extra waarborgen voor dierenwelzijn.

De nieuwe code omvat onder meer verplichte jaarlijkse trainingen voor slachterijmedewerkers, intensieve cameramonitoring inclusief het gebruik van kunstmatige intelligentie technieken (AI) voor het automatisch beoordelen van de beelden en jaarlijkse rapportages.

De leden van de Centrale Organisatie voor de Vleessector hebben de nieuwe code vastgesteld in hun ledenvergadering op donderdag 7 april. De code is vervolgens overhandigd door COV-voorzitter Laurens Hoedemaker aan Hugo van Kasteel, directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn bij het Ministerie van LNV.

Incidenten voorkomen

Volgens de COV ligt de naleving van wet- en regelgeving rond het welzijn van slachtdieren zeer hoog bij de leden en verwijst daarbij naar de Naleefmonitor van de NVWA. De NVWA houdt permanent toezicht op dierenwelzijn en bedrijfsprocessen in slachterijen. De nieuwe code moet volgens de COV ervoor zorgen dat ‘de laatste procenten uit de statistieken verdwijnen, en incidenten waar mogelijk kunnen worden voorkomen’. Met de intensieve cameramonitoring, die verder gaat dan EU-richtlijnen, blijft het aantal incidenten tot een absoluut minimum beperkt, geeft het COV aan. Aan de inzet van AI-techniek om de camerabeelden te beoordelen, wordt hard gewerkt.

Uitwisseling van ervaring medewerkers

Voorschriften in de code gaan verder onder meer over jaarlijkse bijscholing en uitwisseling van ervaring van de medewerkers die werken met levende dieren. Externe specialisten (geregistreerd bij het COV) moeten de borging van dierenwelzijn per bedrijf beoordelen en aanbevelingen doen voor verbeteringen. Als laatste punt komt er een jaarlijkse rapportage over de werking, naleving en resultaten van de code op basis van zogenoemde kritische prestatie indicatoren die in de code zijn vastgesteld.

Meer communiceren naar buitenwereld

COV-voorzitter Laurens Hoedemaker kondigde tijdens de ledenvergadering aan dat de vleessector nadrukkelijk meer in wil gaan zetten op communicatie naar de buitenwereld. Binnenkort zullen organisaties uit de sector meer bekend maken over deze plannen. Inzet is in ieder geval om duidelijker voor het voetlicht te brengen hoe het daadwerkelijk gesteld is met dierenwelzijn in de sector. “Incidenten voeren nu ten onrechte de boventoon in (politieke) discussies”, aldus Hoedemaker, ‘terwijl dierenwelzijn in Nederland juist op een hoog niveau zit’.

Waarde van vlees

De COV wil de waarde van vlees als voedzaam product beter onder de aandacht te brengen bij politiek en maatschappij. Hoedemaker sprak er zijn verbazing over uit dat hier soms zo’n negatieve sfeer omheen hangt, terwijl vlees essentiële aminozuren, noodzakelijke vitamines en goed benutbare eiwitten bevat en vleesvervangers veelal hoogbewerkte voedingsmiddelen zijn. De sectororganisatie wil beter onder de aandacht brengen dat vlees een waardevol onderdeel van een gevarieerd menu is.

Medeauteur: Wim Esselink

Vlees & merken: Food&Agribusiness zet informatie over vlees als merk of concept op een rij. Ga naar FoodAgribusiness.nl/vlees-merken

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer