COV: geen ‘Duitse toestanden’ in Nederland

De coronamaatregelen in Nederlandse slachterijen worden goed nageleefd. Anders dan in Duitsland is tijdelijke sluiting van deze bedrijven derhalve niet aan de orde. Dat zegt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) in reactie op de vele berichten over de situatie in de Duitse vleessector, waar veel gevallen van corona zijn geconstateerd.

De Nederlandse maatregelen rondom huisvesting, transport, arbeid en zorg voor arbeidsmigranten werkzaam in de vleessector zijn vastgelegd in protocollen, die zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Deze protocollen worden in de regel goed nageleefd, waardoor het risico op verspreiding van het virus bij een onverhoopte besmetting in Nederland beperkt is, aldus het COV.

Protocol vleessector

De vleessector heeft kort na de afkondiging van de coronamaatregelen een protocol opgesteld voor beleid en handhaving ervan. Hierin zijn onder andere afspraken opgenomen over het borgen van de 1,5 meter afstand tussen werknemers, eventuele alternatieve oplossingen indien dit binnen het bedrijf technisch niet haalbaar is en over het toezicht op de naleving ervan.

De COV heeft toegezegd dat er bij eventuele signalen dat er iets niet in orde zou zijn, direct contact zal worden opgenomen met het betrokken bedrijf. In de paar gevallen dat dit nodig was, hebben die bedrijven ook direct actie ondernomen, volgens het COV.

6.000 arbeidsmigranten

In de Nederlandse vleessector werken circa 6.000 arbeidsmigranten. Een deel van de arbeidsmigranten maakt gebruik van gezamenlijke huisvesting en transport. In de cao voor de vleessector zijn afspraken vastgelegd over minimumeisen voor huisvesting en arbeidsvoorwaarden van arbeidsmigranten in de vleessector. De naleving van de eisen wordt onafhankelijk gecontroleerd door de Stichting Normering Arbeid en de Stichting Normering Flexwonen.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.