Doorgaan naar artikel

COV: plan vleestaks remt verduurzaming veehouderij

Geüpdatet op:
Nationale politiek & beleid
Nieuws
Foto: Herbert Wiggerman

Foto: Herbert Wiggerman

Het voorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD) voor een taks op slachtvee is niet realistisch, ongewenst en contraproductief. Dit stelt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

Ook vindt de organisatie het raar dat de rekening wordt neergelegd bij de veehouders.

Het wetsvoorstel is het zoveelste dat voorziet in een extra belasting voor deze groep, zo wordt gesteld. Zou het doorgang vinden, dan wordt volgens berekening van de COV ruim € 1 miljard aan de boeren onttrokken; geld dat hard nodig is om samen met de keten verder te verduurzamen, stelt de organisatie. Ze wijst erop dat alle ketenpartners al geruime tijd overleggen over de vraag hoe te zorgen dat voor alle huidige en toekomstige verduurzamingsinitiatieven een reële prijs aan de keten wordt vergoed.

Succesvolle verduurzamingsinitiatieven

Op het terrein van het verduurzamen van de keten lopen vele succesvolle initiatieven, onder andere vanuit de Coalitie Vitale Varkenshouderij en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector, het Klimaatakkoord en de farm-to-forkstrategie van de Europese Commissie. Initiatieven die weliswaar ingrijpend en kostbaar zijn, maar een wezenlijke bijdrage leveren aan verduurzaming van de keten.

COV: Nederlands vlees wordt uit de markt geprijsd

De door de PvdD voorgestelde belastingtarieven zijn volgens de COV ook niet realistisch, want voor sommige dieren even hoog als – of zelfs hoger dan – de opbrengstprijs. Nederlands vlees wordt uit de markt geprijsd, met als risico dat minder duurzaam buitenlands vlees bij de Nederlandse consument terechtkomt. Daarbij noemt de COV het belangrijk dat de eigen voedselzekerheid in Nederland zowel kwalitatief als kwantitatief geborgd blijft. Bij afhankelijkheid van het buitenland, is er een reële dreiging van lege vleesschappen bij crises zoals COVID-19, zo wordt gewaarschuwd.

Snel delen

Image
Marleen Purmer

Redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin