Covid-19 in Brazilië beïnvloedt suikermarkt

13-04 | |
Foto: Piet den Blanken
Foto: Piet den Blanken

De suikerprijzen staan deze weken in het teken van de Braziliaanse suikerrietoogst.

In de regio Midden-Zuid is deze enkele weken op gang. De prognose is dat er zo’n 36 miljoen ton suiker wordt geproduceerd. Dat is 2,4 miljoen ton, ofwel ruim 6% minder dan in het vorige seizoen. De hoeveelheid suikerriet is maar 3% tot 3,5% minder, maar vanwege de periode met droogte valt de opbrengst tegen.

Vraag naar ethanol

Een aspect dat hierin ook een rol speelt, is de vraag naar ethanol in Brazilië. Vanwege de gigantische problemen met Covid-19 in Brazilië is het beleid erop gericht om reizen tot een minimum te beperken. Dat drukt de vraag naar brandstof. De prijzen van biobrandstof zakken er. Het ligt voor de hand dat er voorlopig verhoudingsgewijs niet méér suiker verdwijnt in de ethanolproductie dan het aandeel van 53,8% in het afgelopen seizoen. De achteruitgang in de aanvoer van Braziliaanse suiker en daarmee de vergroting van het bestaande wereldwijde tekort, vindt bovendien compensatie vanuit Thailand, Australië en de EU, meldt marktbureau Agritel. Dit komt omdat daar het komende seizoen productiegroei wordt verwacht.

Ramadan

Voor de prijs op de korte termijn is het interessant of de handelsbetrekkingen tussen India en Pakistan verder verbeteren. Het is momenteel ramadan, een periode waarin het overwegend islamitische Pakistan extra vraag naar suiker heeft. India is logistiek gezien een aantrekkelijker leverancier dan dé grote suikerexporteur Thailand, of Australië.

Prognose: rustig.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

Kwakman
Jack Kwakman Freelance redacteur

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.