Creatieve rechter helpt bij natuurvergunning

26-10 | |
Braakman
Jan Braakman Redacteur
Foto: Canva
Foto: Canva

Een bestuurlijk besluit om een vergunning te verlenen, heeft net zoveel rechtskracht als een besluit om een ‘positieve weigering’ van de natuurvergunning, zo blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Arnhem.

Wat speelde er? Een Gelderse vleeskalverhouder ging er niet mee akkoord dat hij geen nieuwe natuurvergunning kreeg voor de veranderingen die hij in zijn bedrijf wilde aanbrengen. Hij wilde zijn bedrijf reorganiseren, waarbij het totale aantal vleeskalveren afnam van 1.490 naar 1.476. Daarvoor vroeg de maatschap in 2019 een natuurvergunning aan.

De vleeskalverhouder kreeg uiteindelijk geen vergunning, maar een zogenoemde ‘positieve weigering’

Dat was allemaal nog voor de PAS-uitspraak (mei 2019) van de Raad van State, waardoor de afgifte van natuurvergunningen opeens in een heel ander daglicht kwam. En het was ook nog voor de latere uitspraak van de Raad van State (januari 2021), waarin werd bepaald dat voor zogenoemd intern salderen geen vergunning nodig was. De vleeskalverhouder kreeg uiteindelijk (januari 2021) geen vergunning, maar een zogenoemde ‘positieve weigering’. Er was geen vergunning nodig voor de veranderingen op het bedrijf.

Geen vergunning, ook geen zekerheid

Het klinkt soms aantrekkelijk: geen vergunning nodig. Maar PAS-melders weten hoe betrekkelijk dat is. Geen vergunning betekent vaak: ook geen zekerheid. Voor de PAS-melders is dat een situatie tussen hoop en vrees, ondanks de beloftevolle woorden van de rijksoverheid.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de veehouder met de ‘positieve weigering’ naar de rechter ging, met steun van de Stichting Stikstofclaim. De Gelderse rechtbank kwam met een creatieve oplossing. De rechters stellen vast dat een ‘positieve weigering’ een besluit van de provincie is dat net zo zwaar weegt als een besluit om een vergunning te verlenen.

En dus geeft de ‘positieve weigering’ net zoveel recht als een verleende vergunning. Het zou mooi zijn als de Raad van State dat wil bekrachtigen.Beheer