Doorgaan naar artikel

CRV houdt omzet op peil

Foto: Anne van der Woude

Foto: Anne van der Woude

De omzet van de coöperatie CRV u.a. (CRV) over het boekjaar 2019-2020 is 172 miljoen euro. Dat is 1 miljoen euro meer dan vorig boekjaar. Dat blijkt uit het jaarverslag dat CRV heeft uitgebracht.

Een iets grotere veestapel in Nederland en Vlaanderen compenseerde de daling van de omzet tijdens de lockdown eerder dit jaar, toen onder andere mpr-activiteiten tijdelijk moesten worden opgeschort.

Ledenvoordeel

Het boekjaar werd afgesloten met een nettoresultaat van 498.000 euro. De ledenraad heeft op voordracht van het hoofdbestuur besloten om dit jaar weer ledenvoordeel uit te keren. Dat is € 346.000. In 2019 hebben de leden geen ledenvoordeel uitgekeerd gekregen. In zowel 2017 als 2018 was dat nog € 4,1 miljoen.

Lager bedrijfsresultaat

CRV realiseerde een lager bedrijfsresultaat dan in het vorige boekjaar door enkele eenmalige lasten. De marge is positief beïnvloed door hogere omzetten van genetisch materiaal en informatieproducten. De beperkingen als gevolg van coronamaatregelen zorgden voor verlaging van de kosten, onder andere voor reizen. Hier staat tegenover dat de organisatie in het afgelopen boekjaar opnieuw meer investeerde in onderzoek en innovatie.

Eigen vermogen daalt

Het eigen vermogen van CRV daalde met € 3,7 miljoen. Maar ook het balanstotaal daalde met € 3,1 miljoen. Daardoor blijft de solvabiliteit (het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal) op 72%.

Beheer
WP Admin