CRV maakt te weinig winst voor ledenvoordeel

23-12-2021 | |
In het afgelopen boekjaar steeg de omzet van CRV met € 1,4 miljoen naar € 173,4 miljoen. - Foto: Anne van der Woude
In het afgelopen boekjaar steeg de omzet van CRV met € 1,4 miljoen naar € 173,4 miljoen. - Foto: Anne van der Woude

De winst van € 52.000 voor CRV laat geen uitkering ledenvoordeel toe.

In het afgelopen boekjaar 2020-2021 steeg de omzet van coöperatie CRV met € 1,4 miljoen naar € 173,4 miljoen en er werd een bescheiden nettowinst van € 52.000 na belasting gerealiseerd. Het eigen vermogen van CRV is in totaal met € 3,5 miljoen toegenomen en staat nu op € 90,9 miljoen.

Financieel directeur Egon Verheijden: “Met een eigen vermogen van € 90,9 miljoen en een goede solvabiliteit is de financiële basis van de coöperatie onverminderd solide; CRV heeft een sterke positie in de Nederlandse en Vlaamse markt en ook op belangrijke markten elders in de wereld.”

De winst is te beperkt om de leden van CRV ledenvoordeel uit te keren. Dat gebeurde in over boekjaar 2018-2019 ook al. In de twee jaren daarvoor keerde CRV nog een ledenvoordeel uit van ruim € 4 miljoen. Over boekjaar 2019-2020 was dat € 350.000.

Investeringen

Het afgelopen boekjaar investeerde CRV onder andere in uitbreiding van het meetnetwerk voor voerefficiëntie. Ook zijn met partners in de keten onderzoeksprojecten opgezet rondom het meten van de methaanemissies van individuele koeien. Daarnaast werden CRV Dier en CRV Bedrijf geïntroduceerd, applicaties die veehouders ondersteunen in het management van hun veestapel. Het doel van CRV is om met deze investeringen diensten en producten te ontwikkelen die veehouders helpen de rentabiliteit van hun bedrijfsvoering te vergroten.

Hogenkamp


Beheer