Ctgb laat in 2019 77% aangevraagde toelatingen toe

14-01-2020 | Laatste update op 08-08 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Van de aangevraagde toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen in 2019 liet het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) driekwart toe.

Van de aangevraagde toepassingen voor biociden werd 94% toegelaten. Dat heeft het Ctgb bekendgemaakt. Een toelating van 77 en 94% is hoog. Dat betekent dat fabrikanten alleen voor kansrijke middelen een toelating aanvragen.

Vorig jaar heeft het college 117 aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen behandeld en 69 voor biociden. Respectievelijk 23% en 6% van de aangevraagde toepassingen werden afgewezen of teruggetrokken door de aanvrager vanwege door het Ctgb geconstateerde risico’s.

Voorschriften aangescherpt

Bij 69% en 33% zijn voor het besluit nog voorschriften aangescherpt. Zo kunnen consumenten en telers erop vertrouwen dat middelen die ze kopen en gebruiken veilig zijn, aldus het Ctgb. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen in Nederland en Europa alleen worden verkocht als de producent kan aantonen dat ze veilig zijn bij gebruik volgens voorschrift.

Vooraf risicobeoordeling

Het Ctgb voert voor aangevraagde middelen een risicobeoordeling uit. Het kijkt daarbij naar effecten op de mens, op dieren en op het milieu, en of het middel werkt. Producenten overleggen voor die risicobeoordeling een dossier met onafhankelijk uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken.

Bij overschrijding van één of meerdere normen worden gewasbeschermingsmiddelen en biociden afgewezen of in toepassing beperkt. In 2019 zijn middelen afgewezen omdat bodemorganismen zich niet binnen één groeiseizoen kunnen herstellen, of omdat de norm voor de inname van drinkwater wordt overschreden.

Lees ook: Ctgb verbiedt twee glyfosaatproducten

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur


Beheer