Ctgb verbiedt twee glyfosaatproducten

20-12-2019 | |
Foto: Peter Roek - Foto: Peter J.E.Roek  Pentalux Photography & Video  06-53639890
Foto: Peter Roek

Het College voor de toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) heeft van één glyfosaatmiddel (Kyleo) de toelating ingetrokken en van een tweede glyfosaatmiddel (Etna Next) de toelating sterk ingeperkt.

De menselijke gezondheid is bij gebruik van beide middelen niet in het geding en de toelating van de stof glyfosaat staat vooralsnog niet ter discussie, zegt het Ctgb.

Strengere beoordeling

Dat één glyfosaatmiddel is afgewezen en van een ander middel de toelating sterk is ingeperkt, is vanwege de strengere richtsnoeren waaraan toegelaten middelen voortaan aan moeten voldoen. Bij de eerdere beoordeling van beide middelen bestond er bijvoorbeeld nog geen guidance voor de beoordeling van het effect op niet-doelwit antropoden. Die is er nu wel en de onderbouwing van beide aanvragen voldoet niet aan de vereisten uit deze guidance.

De combinatie glyfosaat met 2,4-D in Kyleo blijkt te scherp voor waterorganismen. De fabrikant van Etna Next heeft niet alle benodigde gegevens aangeleverd die aan moeten tonen dat het middel veilig is voor alle toepassingen. Er kan daarom niet worden hard gemaakt dat het middel geen acceptabele risico’s geeft voor niet-doelwit-geleedpotigen (insecten, spinnen en dergelijke). Daarom mag Kyleo niet meer worden toegepast en mag Etna Next niet meer volvelds over akkers worden gesproeid.

Sommige toepassingen toegelaten

Veilig gebruik van Etna Next is wel aan te tonen voor de aangevraagde toepassingen via een aanstrijkbehandeling in bieten en mais tegen aardappelopslag, pleksgewijze aanstrijkbehandelingen tegen onkruiden en het uitlopen van stobben van bomen en struiken in akkerbouwgewassen, cultuurgraslanden, fruitgewassen, groenteteelt, kruidenteelt, sierteeltgewassen, openbaar groen en particuliere tuinen. Hierbij is de blootstelling van niet-doelwit-geleedpotigen verwaarloosbaar. Deze toepassingen kunnen daarom wel worden toegelaten.

Nationale herbeoordeling glyfosaten

Na de vernieuwde toelating van de werkzame stof glyfosaat door de Europese Commissie moeten nationale toelatingsautoriteiten middelen met de stof herbeoordelen. Het Ctgb beoordeelt iedere stof en elk middel volgens de Europese veiligheidsnormen en wetgeving die daarop van toepassing zijn. En daarbij kijkt het niet alleen naar de risico’s voor de mens, maar ook naar de risico’s voor dieren en het milieu.

Knuivers
Martijn Knuivers freelance redacteur
Meer over


Beheer