Doorgaan naar artikel

CZAV betaalt € 145 voorschot op graanprijs

Tarwe wordt aangeleverd bij CZAV. - Foto: Peter Roek

Tarwe wordt aangeleverd bij CZAV. - Foto: Peter Roek

Coöperatie CZAV betaalt voor oogst 2020 een voorschot van € 145 per ton voor bak-, maal- en zomertarwe.

Dit voorschot betreft 90% van de graaninnames bij de coöperatie. Voor voertarwe is het voorschot bepaald op € 140 per ton en voor gerst is dat € 135 per ton.

CZAV: vooruitzichten graanmarkt positief

Het voorschot is gebaseerd op de huidige dagmarkt en de vooruitzichten op korte termijn. De vooruitzichten zijn volgens CZAV best positief. Maar dat biedt geen garanties, benadrukt de coöperatie. Aan de hand van het voorschot kunnen telers nu een keuze maken of ze op dagprijs willen verkopen of dat ze het graan via de graanpool willen verkopen.

Veel graanleveranciers maken volgens de coöperatie gebruik van het verkoopsysteem met voorschot en kans op nabetaling afhankelijk van het marktverloop. Deze telers hebben door het voorschot snel de beschikking over liquide middelen en dat wordt in dit systeem dan gecombineerd met kansen van de markt later in het seizoen.

CZAV claimt dat de telers over oogst 2019 een netto-uitbetalingsprijs hebben gekregen die € 15 per ton hoger lag dan de uitbetalingsprijs van andere pools. Gerekend over de hele pool betekent dat een extra bedrag van € 4 miljoen.

85% van het graan binnen

Inmiddels heeft CZAV 85% van het graan binnen. Daarmee is sprake van een vlotte oogst. De opbrengsten van wintertarwe komen uit op een meerjarig gemiddelde. Daarbij is wel sprake van een relatief grote spreiding. De kwaliteit is heel goed met hoge hectolitergewichten en een goed eiwit.

Vooral de maal- en baktarwerassen scoren goed op kwaliteit. De opbrengsten van deze rassen zijn volgens CZAV beter of gelijk aan de voerrassen. De combinatie van hogere opbrengsten en hogere prijzen voor deze tarwerassen zorgen voor een beter rendement. Bij wintergerst valt het rendement lager uit dan bij wintertarwe.

Lees meer over de brood-, meel- en graansector op deze themapagina

Beheer
WP Admin