D66-coryfee Pieter ter Veer in gewetensnood neemt afstand

28-09 | |
Vullings
Jan Vullings Hoofdredacteur
Pieter ter Veer, D66-Kamerlid van 1981 tot 2002 en melkveehouder, heeft partijleider Sigrid Kaag en fractievoorzitter Jan Pernotte gevraagd zijn lidmaatschap op te schorten. - Foto: Hans Banus
Pieter ter Veer, D66-Kamerlid van 1981 tot 2002 en melkveehouder, heeft partijleider Sigrid Kaag en fractievoorzitter Jan Pernotte gevraagd zijn lidmaatschap op te schorten. - Foto: Hans Banus

Hoeveel moed heb je er voor nodig om afstand te nemen van je partij? De partij die je veertien jaar in de Tweede Kamer vertegenwoordigde, en waarvan je voor het leven lid van bent. Oud-Kamerlid Pieter ter Veer (78) houdt het zelf op gewetensnood.

Hij herkent zich niet in het D66-standpunt in het stikstofdossier. Ook gaat de sterke nadruk op kringlooplandbouw als wondermiddel hem te ver.

“Ik slaap er slecht van. Het houdt me zeer bezig. Het kost me emotionele spanning”, zegt hij in een exclusief interview met Food&Agribusiness. Ter Veer, Kamerlid van 1981 tot 2002 en melkveehouder, heeft partijleider Sigrid Kaag en fractievoorzitter Jan Pernotte gevraagd zijn lidmaatschap op te schorten.

Pieter ter Veer voelt volstrekte minachting van boeren

D66 voerde recent campagne met de slogan Laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen. Ter Veer merkt fijntjes op dat dit niet voor de veehouders geldt. Hij voelt ‘volstrekte minachting’ en een ‘hooghartige bejegening’ van boeren die zich zorgen maken en in grote onzekerheid verkeren.

“Zo ken ik D66 niet. Luisteren naar je tegenstander en deze met respect behandelen; dat was toch altijd ons kernmerk?” Anderhalf jaar geleden sprak hij voor het laatst met landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot. Zonder resultaat. “We agree to disagree”, zegt hij erover.

Gebrek aan kennis

Volgens Pieter ter Veer ontbreekt het bij de huidige woordvoerders aan kennis. De partij is verworden tot een (rand)stedelijke partij. Zij noemen zich groen, maar kunnen nauwelijks benoemen wat dat inhoudt.

De vraag is of D66 van slag raakt door deze kritiek. De liberale partij moet op links een positie verdedigen tegenover GroenLinks, PvdA en PvdD. De kiezers zitten allang niet meer op het platteland. Ter Veer weet dit. En toch is zijn statement moedig.Beheer