D66: Hoe dan ook, er moet een schep bovenop

Tweede-Kamerlid Tjeerd de Groot (52) heeft landbouw in zijn portefeuille. Hij staat op plek 8 van de lijst van D66. - Foto: Marc Heeman
Tweede-Kamerlid Tjeerd de Groot (52) heeft landbouw in zijn portefeuille. Hij staat op plek 8 van de lijst van D66. - Foto: Marc Heeman

In een serie interviews geven kandidaat-Kamerleden hun visie op het landbouwbeleid. Vandaag deel 3: Tjeerd de Groot (D66) vindt dat het landbouwsysteem moet veranderen.

De vele kritiek die Tjeerd de Groot kreeg, weerhoudt hem niet om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. “Boeren verdienen het om het eerlijke verhaal te horen”, zegt hij. De Groot staat op plaats 8 van de lijst van D66

U zat al in de Tweede Kamer. Wat heeft u afgelopen periode bereikt?

“De politiek kwam steeds op het laatste moment met wetgeving om het laatste probleem op te lossen. Het bestaande model was aan het vastlopen, mede door gebrek aan een eerlijke prijs voor de boer. Nu ligt er, mede door D66, een toekomstvisie voor de landbouw waar een grote meerderheid voor is: kringlooplandbouw. Er is ook nog nooit zoveel geld vrijgemaakt voor de landbouw. De sector staat weer heel hoog op de politieke agenda. Daar ben ik blij mee.”

Wat gaat u de komende periode voor boeren betekenen?

“Er is bij boeren heel veel behoefte aan duidelijkheid. Dat begrijp ik heel goed. Ik ga me inzetten om duidelijk te maken wat kringlooplandbouw is, wat het inhoudt en wat de stappen zijn om het ook echt te gaan uitvoeren. Dat kan niet van vandaag op morgen. Maar nu blijft de onduidelijkheid bestaan, omdat er toch wat aarzeling is bij de minister om door te pakken.”

Er is bij boeren heel veel behoefte aan duidelijkheid. Dat begrijp ik heel goed

U kreeg 1,5 jaar geleden een hoos van kritiek toen u zei dat de veestapel moet halveren. Dit staat ook in het verkiezingsprogramma van D66. Gaat u zich hier ook echt hard voor maken?

“Het is misschien een ongemakkelijke waarheid. Maar het blijft zo dat er in Nederland een intensieve veehouderij voor varkens en kippen is die naar alle standaarden niet meer houdbaar is. We houden de problematiek die daaraan verbonden is. De overheid is al op de vingers getikt als het gaat om klimaat en stikstof. We weten nu al dat we de doelstelling van de Kaderrichtlijn Water niet gaan halen. Ik voeg daaraan toe dat we ons niet houden aan de Wet Dieren als het gaat om dierenwelzijn. Dan ben ik liever duidelijk en zeg: het kan zo niet langer, dan te suggereren dat het nog wel even kan. Want wat voor kabinet er ook komt: er zal een schep bovenop moeten worden gedaan.”

Maar die schep er bovenop kan op verschillende manieren. Dat hoeft toch niet per se door de veestapel te halveren?

“Ja. Daarom zeggen wij ook: we gaan het samen doen met de boeren. We gaan boeren die willen stoppen helpen, maar we gaan ook de boeren die door willen helpen.”

Wilt u dan ook meer geld reserveren om de boeren te helpen?

“Er is nu zoveel geld via het stikstof- en klimaatbeleid dat we daar eerst maar eens mee aan de slag moeten gaan. D66 is altijd kritisch geweest op het tempo van de provincies. Daar kijk ik nog steeds met zorg naar. De gebiedsplannen moeten snel komen en worden uitgevoerd. Wat ons betreft moet Den Haag daar ook meer regie voeren.”

Ik ben ervan overtuigd dat veel boeren de stap willen zetten naar natuurinclusieve landbouw of kringlooplandbouw

U heeft zich met uw uitspraken niet populair gemaakt bij boeren. Verwacht u veel stemmen van boeren?

“Er zijn heel veel boeren die weten dat het zo niet langer kan. Ik wind er in ieder geval geen doekjes om. Mijn verhaal is zeker niet het populaire verhaal. Maar ik ben ervan overtuigd dat veel boeren de stap willen zetten naar natuurinclusieve landbouw of kringlooplandbouw. Als andere partijen zeggen dat we de beste boeren hebben en dat ze ons eten maken, dat is natuurlijk ook zo. Maar die woorden hebben uiteindelijk geen betekenis op het punt waar het werkelijk om gaat: we moeten naar een systeem dat goed is voor de boer en voor de aarde. Onze boodschap is misschien iets minder populair, maar ik kom niet met loze beloften of lege woorden.”

Vermaas
Mariska Vermaas Redacteur


Beheer