D66 sorteert voor op afslag naar links

D66-fractievoorzitter Rob Jetten tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer deze week. - Foto: ANP
D66-fractievoorzitter Rob Jetten tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer deze week. - Foto: ANP

D66 is begonnen aan de verkiezingscampagne. De partij neemt in het verkiezingsprogramma afstand van het regeringsbeleid en richt zich op de kiezer aan de linkerkant.

Met de feestelijke presentatie van het concept-verkiezingsprogramma is voor regeringspartij D66 de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen (17 maart 2021) officieel begonnen. Lijsttrekker Sigrid Kaag wil met haar partij een nieuw begin maken, zo stelde ze afgelopen weekeinde.

Scherpe afslag naar links

D66 neemt in het verkiezingsprogramma afstand van het huidige kabinetsbeleid. Alleen al op het gebied van natuur en stikstof is de inzet van de partij in feite een scherpe afslag naar links, op onderdelen nog voorbij GroenLinks en de Partij voor de Dieren.

D66 sluit aan bij het plan van GroenLinks om de stikstofbelasting in Nederland met 50% te verlagen. GroenLinks zal dat idee dit najaar in een wetsvoorstel gieten. Dan wordt het interessant welke keus regeringspartij gaat maken. Volgt de partij de afspraken die in het kabinet zijn gemaakt, of kiest D66 voor het plan van oppositiepartij GroenLinks?

D66 zit duidelijk in het vaarwater van de Partij voor de Dieren en GroenLinks

Minder kippen, varkens en koeien

Hoe die stikstofreductie moet worden gerealiseerd? Met minder kippen, varkens en koeien. Het verkiezingsprogramma verwoordt de halveringsplannen voor de veehouderij, waarmee landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot vorige zomer een knuppel in het hoenderhok gooide. In het verkiezingsprogramma staat dat de intensieve veehouderij moet halveren en de melkveehouderij fors moet inkrimpen. Wie dat moet betalen? De financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma zwijgt erover.

Omvang natuur

Tegelijk moet de omvang van de natuur in Nederland een fikse impuls krijgen – landbouwgrond rond natuurgebieden krijgt de rol als buffer. Boeren moeten een verhoging van het waterpeil en andere beperkingen voor lief nemen. Zeker 50.000 hectare landbouwgrond moet in de ogen van D66 van bestemming veranderen en natuur worden.

Revolutie ontketenen

De partij gebruikt grote woorden voor een verandering in de landbouw. D66 wil een revolutie ontketenen. Dat is beeldspraak die het in ogen van tegenstanders van D66 goed doet, maar dan bedoelen ze meestal iets anders.

De partij gebruikt grote woorden voor een verandering in de landbouw. D66 wil een revolutie ontketenen

Dat D66 voorsorteert op de linkerbaan is niet onlogisch. Op rechts zal de strijd om de kiezer vooral gaan tussen enerzijds Forum voor Democratie en PVV en anderzijds VVD en CDA. Voor D66 valt daar weinig electorale winst te behalen, ook gezien de standpunten van de partij op het gebied van klimaat, milieu en natuur – maar ook op integratie en immigratie.

Vaarwater Partij voor de Dieren en GroenLinks

Met een ferm standpunt op gebied van de omvang van de veestapel, de natuur en de kringlooplandbouw zit D66 duidelijk in het vaarwater van de Partij voor de Dieren en GroenLinks. Daar wil de partij de electorale winst vandaan halen.

Dat is ook nodig om de prestatie van de laatste Kamerverkiezingen (19 zetels) te kunnen herhalen. De huidige peilingen – voor wat ze waard zijn – laten zien dat regeringsdeelname voor D66 niet onverdeeld gunstig is. Logisch dat de partij met een koers naar links enige afstand neemt van het regeringsbeleid.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer