Doorgaan naar artikel

Daling gasprijs buigt wat om

De gasmarkt is dit jaar in relatief rustig vaarwater terecht gekomen. - Foto: Canva/Photocreo premium

De gasmarkt is dit jaar in relatief rustig vaarwater terecht gekomen. - Foto: Canva/Photocreo

De gasprijs voor de korte termijn stabiliseert op een niveau net boven de 40 cent.

De gasmarkt is dit jaar in relatief rustig vaarwater terecht gekomen. De dalende lijn die heel 2023 al te zien is, is in maart gestabiliseerd naar een niveau voor de korte termijn tussen de 50 en 40 cent per kuub gas.

Regeling tegemoetkoming energiekosten ingegaan

Dat heeft tot gevolg dat de zogeheten TEK-regeling, waarmee de overheid bedrijven compenseert voor buitensporig hoge energieprijzen, voor het kabinet goedkoper uitvalt. De regeling opende vorige week. Bedrijven kunnen zich sinds vorige week aanmelden voor een financiële tegemoetkoming voor het moeten betalen van een gasprijs hoger dan € 1 per kuub.

De regeling werkt deels met terugwerkende kracht vanaf 1 november vorig jaar en nog door tot en met 31 december van dit jaar. Voorlopig zal dus alleen de gasprijs tot en met afgelopen kerst gecompenseerd hoeven worden. Daarna zakte de prijs onder de ondergrens waarboven compensatie ingaat.

Lees ook: Minder voorschot voor energie-intensief mkb door dalende prijzen

Glastuinbouw ziet weinig compensatie

Glastuinbouw Nederland constateert inmiddels dat van de compensatie voor de meest energie-intensieve sector van Nederland, de glastuinbouw, weinig overblijft. Extra wrang daarbij is dat bedrijven die gebruikmaken van duurzame energie of restwarmte en wel degelijk zijn geconfronteerd met enorme kostenstijgingen, überhaupt niet onder de regeling vallen.

Prognose: stabilisering

Marktinformatie over energieprijzen zoals van diesel, gas, en elektra vind je op FoodAgribusiness.nl/markt

Beheer
WP Admin