Databemiddelaar is nodig

07-04 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

Grondstoffenprijzen zijn extreem gestegen, en de boer vangt daar de klappen van op.

LTO vindt een eerlijker verdeling in de keten en een hogere prijs in de schappen onvermijdelijk. De oorlog, de pandemie en klimaatverandering maken de situatie zeker nijpend, maar het is ook een overbekende oproep. Voordat ketenpartijen hun verantwoordelijkheid gaan nemen, moet eerst iets gebeuren.

Voordelen digitalisering bij ketenpartijen

De digitalisering van het voedselsysteem biedt kansen. Als daar kordaat, collectief en met visie en lef op doorgepakt gaat worden. Alleen als de boer stevig in het digitale zadel zit, kan geprobeerd worden om een nieuwe positie in de keten uit te onderhandelen.

Nu komen de voordelen van digitalisering hoofdzakelijk terecht bij ketenpartijen. Dankzij (vaak publieke) investeringen op het gebied van data-integratie en -uitwisseling hebben zij hun processen kunnen optimaliseren en nieuwe diensten kunnen ontwikkelen. Zij namen een datapositie in, door voor te sorteren op een vermogen zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk data naar binnen te harken. Iedere schakel zit nu zoveel mogelijk bovenop zijn eigen dataverzameling, in de jacht op verwaarding.

Maar échte uitwisselbaarheid geeft boeren keuzevrijheid, autonomie en slagkracht

De eerste veldslag die gewonnen moet worden om de positie van de boer langs een digitale strategie te verbeteren, draait om de uitwisselbaarheid van data. Alleen daar waar eigen belang in school, zijn pijnpunten in de keten aangepakt. Maar échte uitwisselbaarheid geeft boeren keuzevrijheid, autonomie en slagkracht. Je kan dan op elk moment je data van een platform halen en ergens anders heen brengen. Het introduceert marktwerking in een markt en een keten die nu niet goed functioneert.

‘0,0. Onder nul zelfs’

Het is dan ook niet verwonderlijk dat data-initiatieven van boeren die een beroep doen op verbetering van data-uitwisselbaarheid bij ketenpartijen op weinig enthousiasme kunnen rekenen. De bereidheid bijvoorbeeld om te koppelen met boerendata-opslagsystemen is volgens een koploperboer ‘0,0. Onder nul zelfs’.

Gezien de verstoorde machtsverhoudingen in de keten moet er een bemiddelaar komen tussen producenten en ketenpartijen. Een nieuwe autoriteit die actief bescherming biedt in een markt waar keuzevrijheid ontbreekt en leveringsvoorwaarden worden opgelegd. Benieuwd of daar de geesten binnen LTO ooit rijp voor zijn.

Meer over


Beheer