De 5 belangrijkste vragen rondom smart farming

30-01-2020 | |
van Eeken
Een bollenteler gebruikt een drone om data te verzamelen. - Foto: Peter Roek
Een bollenteler gebruikt een drone om data te verzamelen. - Foto: Peter Roek

Zoevende drones door kassen en zelfrijdende tractoren over weilanden: de traditionele manier van produceren maakt langzaam maar zeker plaats voor technologische vernieuwing en innovaties.

Meer dan de helft van de agrariërs (55%) heeft al de stap gezet richting smart farming en big data, zo blijkt uit een onderzoek van CRM Partners. Nieuwe manieren van produceren roepen vragen op, zo ook wat betreft smart farming. De ondervraagde boeren in het onderzoek geven antwoord op de 5 belangrijkste vragen.

1. Waarom is smart farming noodzakelijk?

Wil de Agri-branche 60% meer voedsel produceren in 2050, dan is innovatie broodnodig volgens de ondervraagde boeren (66%). Naar schatting moet dit percentage zelfs toenemen naar 70% volgens de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Er is een gedegen strategie nodig om enerzijds de groeiende wereldbevolking te voeden, en anderzijds problemen zoals bodemuitputting te voorkomen. Het streven is daarom een zo efficiënt mogelijke voedselproductie te realiseren, in goede harmonie met mens en milieu. Nieuwe technologieën zoals sensoren, drones en melkrobots maken dat mogelijk.

2. Wat zijn de mogelijkheden met smart farming?

Boeren staan voor de uitdaging om duurzamer en efficiënter te produceren. Tegelijkertijd moeten ze een rendabel bedrijf runnen. Smart farming kan daarbij helpen door aan de hand van bijvoorbeeld sensoren voorspellingen te doen en zo de productie te optimaliseren. Ook kunnen boeren via realtime metingen van onder andere de temperatuur of luchtvochtigheid, bepaalde beslissingen en werkinstructies maken.

Zo kan een teler via metingen achterhalen wat de beste groeiomstandigheden zijn per specifieke plant. Zowel veetelers (34%) als landbouwers (31%) zien dan ook de meerwaarde van sensoren, omdat deze hun meer inzicht geven in het productieproces.

3. Wie moet smart farming financieren?

Voor boeren is het overstappen op nieuwe manieren van produceren noodzakelijk, maar ook een grote investering, wat niet elke boer zich kan permitteren. Driekwart van de boeren geeft dan ook aan dat zij niet de financiële mogelijkheden hebben om innovaties door te voeren, en daardoor niet meekunnen in de verduurzamingsslag. Dit probleem ervaren zowel landbouwers (77%) als veetelers (73%).

Maar wie moet er dan voor betalen volgens de boeren? Ze plaatsen de financiering bij supermarktketens (58%), bij zichzelf (57%), bij de overheid (47%) en bij de EU (33%). Feit blijft dat de overheid, leveranciers en supermarktketens moeten meedenken met de Nederlandse boeren over de financiering van innovaties.

4. Hoe kunnen leveranciers bijdragen aan smart farming?

Naast het meedenken over de financiering, kunnen leveranciers ook op een andere manier waardevol zijn voor boeren. 87% van de boeren verwacht namelijk ondersteuning wanneer het aankomt op innovaties, voornamelijk op het gebied van persoonlijk advies en kennis. Voor leveranciers is het daarom zaak om hun klantgegevens op orde te hebben.

Een CRM- of ERP-systeem is daarbij van essentieel belang, aangezien het de mogelijkheid biedt om klantgegevens, productiedata afkomstig uit sensoren en gegevens van de boer met elkaar te combineren. Wanneer al deze data goed georganiseerd zijn, levert het belangrijke inzichten op, die de boer verder helpen in zijn bedrijfsvoering. Op die manier kunnen leveranciers zich onderscheiden en de boeren op weg helpen naar datagedreven boerderijen.

5. Van wie is de data afkomstig uit sensoren?

De data die vrijkomt uit sensoren bevat waardevolle maar tegelijkertijd concurrentiegevoelige informatie. Dus wie mag er bepalen wat er met de data gebeurt? Veruit de meeste boeren zien zichzelf als de eigenaar (80%). Een kwart legt het eigenaarschap bij toeleveranciers en 14% kent het aan de gehele boerengemeenschap toe. Ze zien de overheid overduidelijk het minst graag als eigenaar (6%). Hoe dan ook, het is belangrijk om bij veranderingen en technologische vernieuwingen heldere afspraken te maken.

Van traditionele boer naar data-analist

Het is in het belang van boeren, hun leveranciers, supermarktketens en de consument dat de agrarische sector in zijn geheel verbetert, vooral met het oog op de toekomst. Maar ook recente ontwikkelingen zoals het stikstofdebat benadrukken de noodzaak om snel innovaties door te voeren. Boeren zullen dus een digitale omslag moeten maken. Dat willen ze zelf ook graag, maar ze kunnen het niet alleen.Beheer