De comeback van de mozzarellamarkt

29-04 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

Wie had willen speculeren op herstel van de mozzarellamarkt, had dit jaar een mooi rendement kunnen maken.

De vorig jaar bijna volledig ingestorte markt voor mozzarella heeft sinds de jaarwisseling een sterk prijsherstel doorgemaakt. Zeker ten opzichte van Goudse foliekaas.

De prijs van foliekaas steeg vanaf het begin dit jaar tot nu met slechts zo’n 20 cent per kilo, al was het verschil tussendoor wel eens groter. De mozzarellaprijs is met minstens het drievoudige gestegen, en als de horeca weer volledig open mag, dan zal er nog wel meer bij de prijs op komen. Producenten die vorig jaar hun lijnen het liefst stilzetten of overstapten naar andere producten zijn er blij mee. Hun rendement is sterk verbeterd.

Geen grote prijsbewegingen op kaasmarkt

Toch is de kaasmarkt de laatste tijd vrij kalm. Er zijn weinig grote prijsbewegingen meer. Gewone foliekaas noteert nog steeds rond de € 3,00 per kilo, al lijkt er momenteel sprake van enige neerwaartse druk. Foliekaas met een Nederlands Frau Antje-stempel brengt zo’n 10 cent extra op. Rond dat niveau beweegt zich ook de mozzarellaprijs (met veel minder droge stof in het product). Goudse natuurkaas zit daar weer zo’n 30 tot 40 cent per kilo boven. Dit is echter een kleiner segment van de totale kaasproductie dan dat van de foliekaas.

Prijzen melkpoeders, boter en room

Ook de prijzen voor andere zuivelproducten, zoals de melkpoeders en boter zijn aangetrokken. De markt is over de hele linie verbeterd, maar veel minder sterk dan die voor mozzarella. De prijzen voor boter en room staan de laatste tijd juist weer meer onder druk. Vooral op de spotmarkt en wanneer het gaat om kleinere partijen product. Structureel gezien blijft de markt gezond, want de melkaanvoer is tot nog toe bescheiden en overschotten lijken nog nergens aanwezig.

Prognose: kalme markt, positieve ondertoon.

Meer prijzen en noteringen bekijken? Via Foodagribusiness.nl/markt heb je toegang tot de grootste prijzendatabase van Nederland. Krijg inzicht in meer dan 1.100 actuele marktprijzen van producten uit agrarische sectoren, aandelenkoersen en bedrijfsmiddelen als kunstmest, energie en grond.

van der Horst

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.