De datahonger van de voedingsketen

30-06 | |
Bruinsma
Anne Bruinsma Oprichter FarmHack.NL
Foto: Canva
Foto: Canva

In alle stikstofrumoer, -kritiek, -verdeeldheid en -zorgen probeer ik na te gaan of het nog opgaat om op te roepen tot het ontwikkelen van digitale strategieën om tot duurzame oplossingen te komen. Het voelt misplaatst om te beginnen over data als antwoord op emotie. En toch ga ik dat opnieuw doen.

Wereldwijd explodeert de vraag van buiten de sector naar landbouwprojecten die bijdragen aan duurzaamheid, leefbaarheid en klimaatbestendigheid. Projecten van honderden miljoenen euro’s zijn geen uitzondering. Het geld komt vooral van gespecialiseerde investeerders en bedrijven die zich bijvoorbeeld een langetermijnaanbod van carbon credits willen verzekeren tegen voorspelbare prijzen. Zij zien in de landbouw een oplossing en zijn bereid daarvoor te betalen. Het fundament onder deze nieuwe partnerschappen is betrouwbare data.

Het fundament onder nieuwe partnerschappen is betrouwbare data.

Ook in de voedselketen groeit de vraag naar producten en diensten vanuit een nieuw soort landbouwmodel. De Danones van deze wereld wringen zich in allerlei bochten om aan de voorkant duurzame producten in de markt te zetten, en aan de de achterkant de grondstoffen ook volgens dat recept in te kopen. Ook hier is robuuste en betrouwbare data het geheime ingrediënt.

Datahonger van ketenpartijen

In het verleden was ik ook kritisch op de datahonger van ketenpartijen. Hun motief om in data te investeren en boeren om data te vragen, draaide nagenoeg uitsluitend om het optimaliseren van de eigen operatie. En dat moet natuurlijk ook gebeuren, maar daarmee werken we nog niet aan een nieuw toekomstperspectief voor individuele landbouwbedrijven en hollen we het systeem dus – van binnenuit – uit.

Maar er zit een interessante beweging in de keten. Bijvoorbeeld een slachterij die samen met een groep melkveehouders kalfsvlees in de markt wil zetten met nieuwe dierenwelzijnskenmerken, waarbij de onderliggende uitwisseling van gegevens gebeurt op basis van een volwaardige datapositie van de melkveehouders, met een eigen stuk databeheer, een technisch protocol en goede juridische afspraken.

Politiek, beleid, regels. De polarisatie in de media. Het lijkt allemaal muurvast te zitten. Maar voor de boer die zijn onderhoudsboekje op orde heeft, is er een wereld te winnen.

Meer over


Beheer