Doorgaan naar artikel

De edele kunst der registratie

'Op graslandmanagement doet zich nu een kans voor om deze strategie te toetsen'. Foto: Twan Wiermans

'Op graslandmanagement doet zich nu een kans voor om deze strategie te toetsen'. Foto: Twan Wiermans

Ik wil een lans breken voor de edele kunst der registratie. Dat klinkt wat tegen de stroom in.

De weerstand van boeren om te registreren is tamelijk berucht en de markt probeert boeren op dit punt juist te ontzorgen. Maar ik geloof dat in het verwaarden van registratiedata een kans schuilt voor boeren om positie in te nemen in het digitale strijdperk.

Weerstand om te registreren

De honger naar data bij technologieleveranciers is groot. Zij kijken met lede ogen naar de weerstand om te registreren. Het handmatig verzamelen van data leidt tot onzekere en foutgevoelige registratie. Daarom worden ze steeds creatiever in het organiseren van datacollectie buiten de boer om. Grote delen van het productieproces zijn al gedataficeerd. Nieuwe sensoren op trekker, werktuig, in de stal en op – of zelfs in – het dier doen de rest.

Registratiedata is de weergave van vakmanschap

Maar registratiedata, het systematisch vastleggen van beslissingen van dag tot dag, zijn waardevol. Het gaat om verrichte taken, genomen besluiten, opvallende zaken, of verslaglegging van kleine gerichte experimenten en de uitkomsten daarvan. Bijvoorbeeld het besluit om een koe geen antibiotica te geven en het ziekteverloop daarna. Registratiedata is de weergave van vakmanschap: de kennis, kunde en ervaring op basis waarvan je beslissingen maakt.

Goede tools

De weerstand om te registreren, komt omdat het voelt alsof registratie jou tijd en moeite kost, terwijl anderen de voordelen ervan plukken. Of het aanleveren van data voelt als een verplicht nummer, zeker als er daarna weinig mee wordt gedaan. Zo hoeft het niet te gaan. Met goede tools, collectief ingekochte onafhankelijke opslag en een strategie om te vermarkten, kan je als primaire sector met registratiedata de markt gaan voeden. Die markt kan vervolgens geavanceerde modellen en applicaties ontwikkelen, gevoed en gevalideerd door praktijkdata.

Groeivoorspellingen en bemestingsplannen

Op graslandmanagement doet zich nu een kans voor om deze strategie te toetsen. De markt wil boeren ondersteunen met onder meer groeivoorspellingen en bemestingsplannen. Struikelblok was steeds de bereidheid van melkveehouders om structureel te registreren. We gaan kijken of het mogelijk is om dit om te draaien met een goede registratietool, meer eigen inzicht en overzicht en opties daarbovenop om de data te verwaarden aan modellenbouwers en adviesdiensten.

Snel delen

Image
Anne Bruinsma

Oprichter FarmHack.NL

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin