De-escalatie stikstofprotest broodnodig

01-07 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: ANP
Foto: ANP

In de week na de grootse manifestatie in Stroe is het stikstofprotest helaas ernstig uit de hand gelopen. De escalatie is buitengewoon zorgwekkend.

De politie is tot nu toe terughoudend geweest. Deels noodgedwongen, omdat trekkers moeilijk tegen te houden zijn, deels uit keuze: belangrijkste doel bij spannende situaties is de-escaleren. Maar de druk om harder op te treden neemt nu toe. Er is een ruim recht om te demonstreren, maar openbare orde en veiligheid zijn heilig en als politici thuis bedreigd worden, is er een grens bereikt. Dan staan democratie en rechtsstaat op het spel. Harder politieoptreden zal ongetwijfeld een tegenreactie oproepen, waardoor een spiraal van geweld dreigt.

Niks met stikstofprobleem te maken

Helaas zijn er groeperingen die dat vuurtje maar al te graag aanwakkeren en niets liever willen dan de samenleving destabiliseren. Er zijn al aanwijzingen dat mensen die niks met het stikstofprobleem te maken hebben, de onvrede aangrijpen voor hun eigen agenda van onrust stoken.

Grote bedrijven en organisaties kunnen het zich niet veroorloven om achter maatschappij-ontwrichtende acties te gaan staan

Binnen de sector groeien ook de zorgen. LTO en ook een heel aantal agribusinessbedrijven hebben hun afkeuring uitgesproken over acties die te ver gaan. Grote bedrijven en organisaties kunnen het zich niet veroorloven om achter maatschappij-ontwrichtende acties te gaan staan. Dat doen ze deels natuurlijk uit eigenbelang. Maar het is ook ieders belang dat de vrede bewaard blijft en de rust terugkeert.

Het is te hopen dat het snel afgelopen is met de harde acties van de afgelopen dagen. Verdere escalatie zal het respect voor boeren en de kans op oplossingen alleen maar schaden. Er moet olie op de golven, niet op het vuur.Beheer