De glans is er af bij de bieten

14-02-2020 | |
Oppewal
Johan Oppewal chef-redacteur
Foto: Koos van der Spek
Foto: Koos van der Spek

De suikerbiet was jarenlang een vaste waarde voor akkerbouwers.

Graan was nodig voor de bodemkwaliteit, met uien was het altijd al een loterij, met aardappelen kon het vriezen of dooien, maar van de biet kon je op aan, qua opbrengst én prijs.

Loslaten Europese marktbescherming

Die tijden zijn voorbij. Het loslaten van de Europese marktbescherming was een belangrijk keerpunt. Langzaam maar zeker kachelen de prijzen achteruit. De goede resultaten van Aviko (aardappelen) flatteren de bietenprijs van Cosun nog wat, maar financieel is de sjeu er even af. Een steeds stijgende opbrengst per hectare compenseert de lagere prijzen deels. Daardoor is de biet met een bruto opbrengst van bijna € 3.000 per hectare geen verlieslatend gewas.

Aandacht voor bodemgezondheid

Daar staat wel iets tegenover: voor de bodem is de biet niet zo best. De aandacht voor de bodemgezondheid neemt de laatste jaren terecht toe. Tel daarbij op het wegvallen van belangrijke middelen, zoals de neonics, en ook teelttechnisch is de biet minder zorgeloos dan hij was.

De suikerbiet heeft zijn glans verloren.

Telers gaan zich nu afvragen of ze misschien toch niet wat vaker tarwe moeten nemen tussen de aardappelen door. Beter voor de bodem, en financieel niet zo heel veel slechter meer dan de biet. De verplichting het quotum vol te leveren zal hen eerst nog afremmen de biet vaarwel te zeggen. En wie weet keert het tij op langere termijn weer. Maar dit is duidelijk: de suikerbiet heeft zijn glans verloren.Beheer