Skip to content

De Groene Weg: kansen biologisch vlees in buitenland

Updated on:
Interview
Sustainable food
Allard Bakker is general manager bij De Groene Weg. - Foto: Saskia Hoepman

Allard Bakker is general manager bij De Groene Weg. - Foto: Saskia Hoepman

De biologische varkensvleesmarkt groeit, maar blijft een nichemarkt. Bij de grootste afnemer De Groene Weg is jaarlijks ruimte voor vier omschakelaars.

Voor bio-varkenshouders lijken de biologische ambities in het Europese Farm-to-Fork-plan nog het meest uitdagend. De ambitie van 25% bio in 2030 geldt weliswaar voor areaal, ook qua bedrijven (4,1%) en dieren (0,9%) komt de sector niet in de buurt (bron: CBS). “Overheid en retail moeten een grotere rol gaan spelen”, zegt Allard Bakker van De Groene Weg.

Hoe ontwikkelt de markt zich?

“Tussen 2015 en 2020 steeg het aantal slachtingen bij De Groene Weg van 1.500 tot 2.300 per week. In die periode ging het aantal leveranciers van tachtig naar honderd. Er zijn jaarlijks gemiddeld vier omschakelaars. We hanteren een wachtlijst, maar houden vraag en aanbod graag zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht.”

Overheid en retail moeten een grotere rol gaan spelen

Luistert dat zo nauw?

“Ja, we reageren niet op een groeiende markt. Dan loop je continu achter de feiten aan. Het is niet makkelijk. Doordat omschakelen drie jaar duurt, moeten we zo’n vijf jaar vooruit kijken. Het groeitempo van onze keten passen we hierop aan. We doen dit in goed overleg met leveranciers. Onze strategie is gebaseerd op een verder groeiende markt, waardoor overaanbod oplost, niet op een afnemend aanbod.”

Maar die markt groeit nauwelijks?

“Gemiddeld groeit de markt voor biologisch vlees met zo’n 6%. Daarmee halen we de EU-ambitie niet. Hulp is nodig. Supermarkten moeten meer communiceren over bijvoorbeeld bio-varkensvlees en meer ruimte in het schap bieden. Daarnaast kan de overheid een belangrijke rol spelen in de stimulering van biologische consumptie. Kijk naar Denemarken. In 2015 besloot de Deense overheid dat uiterlijk in 2020 alle publiek gefinancierde maaltijden van bio-grondstoffen moesten zijn. Dat gaf een enorme push aan de biologische consumptie. De groei van bio-landbouw heeft alleen zin als de consumptie gaat toenemen. Overheidsstimulans moet hierop gebaseerd zijn. Laat ons er als ketenproducenten dan voor zorgen dat de grondstoffen er komen. Omschakelsubsidies en dergelijke zijn wat mij betreft niet nodig.”

De groei van bio-landbouw heeft alleen zin als de consumptie gaat toenemen

Welke tendensen in verkoop zijn er?

“Veel bio-varkensvlees wordt in de vorm van vleeswaren geconsumeerd. Die markt groeit. Dit geldt minder voor de (kleinere) markt voor vers varkensvlees. Bovendien is er veel concurrentie van biologisch vers rundvlees. Die markt groeit jaar op jaar harder. Verder verwachten we de meeste afzetgroei buiten Nederland. Ongeveer de helft van ons varkensvlees wordt over de grens afgezet. Vooral in Duitsland, België en Frankrijk neemt de consumptie van biologisch varkensvlees snel toe.”

Hoe gaat u om met de keurmerkconcurrentie?

“Je ziet steeds meer initiatieven om tot een apart label of keurmerk te komen. Bio en EKO staan al jaren in de top 10 van keurmerken. Die moeten we blijven ‘laden’ om de consument duidelijk te maken waar ze voor staan. Binnen De Groene Weg doen we dit sinds vorig najaar zeer intensief via onze website en sociale media. Via storytelling nemen we de consument mee in wat we doen, waarom en hoe.”

Via storytelling nemen we de consument mee in wat we doen, waarom en hoe

Snel delen

Afbeelding
Theo Brummelaar

Freelance redacteur

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin