De Heus en ForFarmers stappen uit AgriNL

13-10-2021 | |
Foto: ProNews Producties
Foto: ProNews Producties

Veevoerbedrijven De Heus en ForFarmers stappen uit het samenwerkingsverband AgriNL.

De ‘stevige reacties’ van boerenbelangenbehartigers op het op 12 oktober naar buiten gekomen actieplan van AgriNL zijn daarvoor de reden. LTO Nederland-voorzitter Sjaak van der Tak meldde op 12 oktober op Twitter afstand te nemen van het plan, en dat hoewel hun naam er onder staat, LTO hier geen goedkeuring voor heeft gegeven.

11 van Nederlands grootste agribusinessbedrijven

AgriNL bestond uit 11 van Nederlands grootste agribusinessbedrijven (Agrifirm, Avebe, De Heus, ForFarmers, Lely, Plukon Food Group, Rabobank, Royal Cosun, Royal FrieslandCampina, VanDrie Group en Vion Food Group) en LTO Nederland. Zij lanceerden op 12 oktober een actieplan voor herinrichting van Nederland op regionaal niveau, als antwoord op de stikstofcrisis en ruimtevraagstukken. Ook stond dinsdag een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad, met een (algemenere) oproep om te komen tot een duurzaam perspectief voor Nederland en zijn landbouw. LTO schaart zich daar wel nog steeds achter.

Reactie ForFarmers en De Heus

ForFarmers en De Heus laten weten dat de boeren noch de bedrijven geholpen zijn met verdeelheid in de sector en dat zich daarom weer zullen focussen op maatschappelijke vraagstukken die te maken hebben met de productie van diervoeders. Discussie over toekomst van de sector zullen ze overlaten aan boeren(belangenorganisaties).

Acties

Farmers Defence Force kondigde op 12 oktober acties aan bij deelnemende bedrijven als het actieplan niet binnen een week van tafel zou zijn. Ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond wil dat de deelnemende partijen op woensdag 13 oktober nog hun handtekening onder het plan vandaan halen.

NMV: ‘Verbijsterd’

NMV-voorzitter Henk Bleker wil dat de deelnemers tevens € 100 per hectare die zij uit de landbouw wilden halen, in een fonds voor stimulering van bedrijfsopvolging stoppen. Dit gaat om 100.000 hectare, zo zegt hij, Dit ‘om de ellende te compenseren’, die zij met hun plan veroorzaakt hebben, aldus Bleker. De NMV zegt verbijsterd te zijn dat bedrijven die het moeten hebben van toelevering van boeren, zonder een groot deel van hen dergelijke plannnen ventileren.

Statement LTO

LTO Nederland vraagt zich nu hardop af of ze nog lid willen blijven van AgriNL, laat de belangenbehartiger weten in een statement over de kwestie. LTO was nadrukkelijk tegen het lobbygebruik van het plan van AgriNL. Het voorstel kon in het beginstadium al op kritiek van LTO rekenen, maar daar is voor de belangenclub te weinig mee gebeurd. “We zijn dan ook niet akkoord gegaan met de gepresenteerde tekst van het Actieplan.” Toch is het plan gepubliceerd. LTO distancieert zich dus van het AgriNL-plan en verwijst naar hun eigen eerdere voorstellen op het gebied van stikstof en ruimtelijke ordening. LTO Nederland roept nu het agrarische bedrijfsleven op om zich juist achter die boerenplannen te scharen.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer