De Heus en Storteboom: meer gesloten keten noodzaak

01-10-2020 | |
De nieuwe afspraak tussen Storteboom en De Heus geldt voor alle concepten van Storteboom, waaronder vleeskuikens gehouden volgens Beter Leven 1 Ster. - Foto: Bert Jansen
De nieuwe afspraak tussen Storteboom en De Heus geldt voor alle concepten van Storteboom, waaronder vleeskuikens gehouden volgens Beter Leven 1 Ster. - Foto: Bert Jansen

Een (meer) gesloten keten is nodig om in te spelen op de veranderende vleespluimveemarkt. Dat vindt pluimveeverwerker 2 Sisters Storteboom, die onlangs aankondigde dat De Heus voortaan de exclusieve voerleverancier wordt voor alle vleeskuikenconcepten van Storteboom.

2 Sisters Storteboom en De Heus halen de banden flink aan. Vleeskuikenhouders die voor (al dan niet langzamer groeiende) concepten van Storteboom leveren, zullen op termijn enkel nog voer van De Heus mogen voeren. De twee partijen spreken van een strategische samenwerking, die niet alleen goed moet zijn voor henzelf maar ook voor vleeskuikenhouders en de West-Europese vleeskuikensector an sich.

Concurrentie met Oost-Europa

De West-Europese vleeskuikensector kan qua kostprijs moeilijk concurreren met Oost-Europa, en zal het dus ergens anders van moeten hebben, vinden zij. Polen met zijn lage kostprijzen en alsmaar groeiende productie hijgt in de nek. De Heus en Storteboom zien de toekomst voor deze regio in concepten. “Wij moeten ons concentreren op afnemers die extra eisen stellen,” zo zegt Nanko van der Wens, sectordirecteur vleeskuikens bij De Heus. “Een gesloten keten is daarbij een groot voordeel.”

Gesloten keten biedt verschillende voordelen

De voerfabrikant en pluimveeverwerker zien daarin verschillende voordelen: het borgen van de voedselveiligheid, met een keten waar tracering simpel is, het beter in de hand hebben van gewichten, en het maken van een kwaliteitsslag. Die zou gemaakt kunnen worden doordat bedrijfsresultaten onderling makkelijker vergeleken kunnen worden en de oorzaak van eventuele problemen makkelijker te achterhalen is, en in de hele keten meer data gedeeld kunnen worden.

Willem Poelsma, operationeel manager agri van 2 Sisters Storteboom, spreekt over ‘faalkosten’ die er in een gesloten keten makkelijker uit gehaald kunnen worden: een kuiken dat niet op het juiste gewicht is, verliest waarde, en het ene voer geeft niet precies dezelfde resultaten als het andere.

Concepten

Storteboom gaat de samenwerking met De Heus aan voor zijn concepten Nieuwe Standaard Kip, Langzaam Groeiende Kip, 1 Ster Beter Leven en Welzijn Concept Kip. Tot nu toe kon het voer voor deze concepten ook bij andere voerfirma’s wegkomen (zij het dat dit al wel gelimiteerd was tot enkele bedrijven).

Het liefst willen we door met alle mesters die nu meedoen aan deze concepten

Voor vleeskuikenhouders die al bij deze concepten zijn aangesloten en nog geen voer afnamen van De Heus, betekent dit dat zij richting de toekomst moeten kiezen of zij mee blijven doen en dan de overstap naar De Heus maken. Storteboom laat weten binnenkort alle vleeskuikenhouders te gaan bezoeken en hierover met hen in overleg te gaan. Bestaande contracten worden gerespecteerd en uitgediend, benadrukt Poelsma. “En het liefst willen we door met alle mesters die nu meedoen aan deze concepten.”

Eén prijslijst richting vleeskuikenhouders

In de nieuwe situatie gaan de bedrijven straks één prijslijst communiceren richting deelnemende vleeskuikenhouders, met voer-, kuiken-, en afzetprijzen die voor iedereen gelden. Die prijzen worden niet aan elkaar gekoppeld, volgens Poelsma zal ieder bedrijf zijn eigen prijsbeleid blijven hanteren.

Voor pluimveehouders valt er weinig te onderhandelen. “Ik denk dat de mesters die nu aan deze ketens leveren zich hier het minst zorgen over maken,” reageert Van der Wens hierop. Volgens hem hebben de rendementen van de afgelopen jaren en de stabiele prijzen laten zien dat Storteboom een betrouwbare partner is. “Een pluimveehouder heeft natuurlijk altijd keuze, hij kan kiezen voor een andere keten of voor reguliere kuikens.”

Keuzevrijheid

In de huidige situatie op de vleeskuikenmarkt is overstappen echter niet simpel. Een momentopname, zegt Poelsma. “De afgelopen 5 jaar heeft de gehele vleeskuikensector het goed gehad, en het gaat ook weer beter worden.” Ook hij benadrukt dat iedereen keuzevrijheid heeft, en dat het tegelijk ook in het belang van Storteboom en De Heus is om aantrekkelijke prijzen te hanteren. “Wij hebben natuurlijk kip nodig. Dus wij moeten zorgen dat de boeren ook geld verdienen, anders gaan ze bij ons weg. En het geld moet ook goed verdeeld worden in de keten, het kan niet zo zijn dat één van de ketenpartners veel meer verdient dan de rest.”

Wij moeten zorgen dat we als vleespluimveeketen met elkaar toekomstbestendig produceren in Nederland

Van vaste marges zal geen sprake zijn. Volgens Poelsma is dat niet mogelijk. “We hebben ook met de markt te maken voor voer, voor afzet. Onze afnemers kunnen ook shoppen. Wij moeten zorgen dat we als vleespluimveeketen met elkaar toekomstbestendig produceren in Nederland.”

Omslag naar langzamer groeiende vleeskuikens

Met de meer gesloten keten zeggen de bedrijven zich voor te bereiden op een verdere omslag naar langzamer groeiende vleeskuikens in Europa. Grote Europese retailers, fastfoodketens en levensmiddelenbedrijven – waaronder KFC, Unilever en Marks & Spencer – hebben zich gecommitteerd aan het European Chicken Commitment. Zij zeggen uiterlijk in 2026 enkel nog kip(producten) te gaan verkopen afkomstig van langzamer groeiende vleeskuikens.

Nederland heeft daarin een voorsprong, doordat hier een aantal jaren geleden al een grote stap richting langzaam groeiend is gemaakt. De Heus en Storteboom zien daardoor mogelijkheden om in dit segment de komende jaren uit te breiden, en denken dat op de hoge eisen die er aan deze producten worden gesteld een meer gesloten keten het antwoord is.

Geen integratie De Heus en 2 Sisters Storteboom

Van daadwerkelijke integratie is geen sprake, en daar zeggen de bedrijven ook geen belangstelling voor te hebben. Zowel De Heus als Storteboom blijven zelfstandige bedrijven. “We hebben het allebei niet nodig om financieel te integreren, en willen dat ook niet,” aldus Poelsma.

Volgens de twee partijen zitten aan de samenwerking ook geen financiële aspecten in de zin dat de ene partij de andere partij betaalt voor de samenwerking. De familie De Heus is tevens aandeelhouder van Nederlands andere grote pluimveeverwerker: Plukon. Volgens Van der Wens staat de samenwerking van De Heus Voeder en Storteboom echter los van de samenwerking met andere Nederlandse slachterijen. “Storteboom neemt hier een afslag die goed bij ons past, maar we zijn ook vrij om in een concept te stappen met andere partijen. De Heus ziet toekomst in de concepten. Slachterijen zijn hierin de ketenregisseur.”

Steeds meer vaste ketens in vleeskuikensector

De huidige stap borduurt voort op de ontwikkelingen van de laatste jaren, waarin de vleeskuikensector steeds meer in vaste ketens is gaan opereren voor alle concepten. Die maken inmiddels zo’n 40% van de Nederlandse markt uit. In veel van die ketens is de keuze tussen zakenpartners als voerfabrikanten, broederijen en dierenartsen beperkt tot enkele partijen. Poelsma stelt: “Straks is het misschien zo dat je als boer kiest voor een club van partijen in plaats van individuele partijen”.

Graumans
Kirsten Graumans Redacteur


Beheer