De landbouwvrijstelling opnieuw onder vergrootglas

De landbouwvrijstelling wordt op dit moment onderzocht door de Algemene Rekenkamer. Ik ben heel benieuwd wat daar straks uit gaat komen.

We moeten nog wel even geduld hebben. De geplande publicatiedatum van het rapport is pas in het eerste kwartaal van 2021.

De grootste fiscale faciliteit

Het financiële belang van de landbouwvrijstelling voor de agrarische sector is heel erg groot. In de Miljoenennota voor het jaar 2020 wordt het belang geschat op € 1,3 miljard. Het is de grootste fiscale faciliteit in de winstsfeer voor boeren en tuinders. Met name stoppende boeren maken veel gebruik van de vrijstelling. In de meeste gevallen is door gebruik te maken van de landbouwvrijstelling de winst op landbouwgrond niet belast.

De Algemene Rekenkamer wil de volgende vragen beantwoorden:

  • Hoe werkt de landbouwvrijstelling en welke beleidsdoelen liggen eraan ten grondslag?
  • Welk bedrag is met de landbouwvrijstelling gemoeid en wie gebruikt de regeling?
  • Worden de met de landbouwvrijstelling beoogde doelen gerealiseerd?

Met de antwoorden in de hand kan vervolgens de regering besluiten om de vrijstelling al dan niet te handhaven, aan te passen of af te schaffen. Dit nieuwe onderzoek zal ongetwijfeld weer een nieuwe impuls geven om voor te sorteren op een eventuele afschaffing van de regeling.

Heel veel boeren en tuinders hebben hun landbouwgrond – met gebruikmaking van de huidige vrijstelling – al geherwaardeerd in de afgelopen jaren. Een verstandige keuze. Zeker met het oog op dit nieuwe lopende onderzoek. Het worden spannende tijden voor de landbouwvrijstelling.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.