Doorgaan naar artikel

De volgende crisis dient zich al aan

Het wordt hoog tijd dat we daarom na het Landbouwakkoord nadenken over een Waterakkoord.

Geüpdatet op:
Business
Column
Agri
Waterkwaliteit premium

Foto: Michel Zoeter

Het voorjaar is dit jaar veel natter dan afgelopen jaren en deze lente is zelfs de natste van deze eeuw.

Echter, schijn bedriegt, want na de stikstofcrisis dient de watercrisis zich aan. Met crisis bedoel ik zowel een politieke crisis als een crisis betreffende nieuwe vergunningen. Wat is er precies aan de hand en waarom maken we dezelfde fout?

Niet voldoen aan Kaderrichtlijn Water

Net als met het stikstofprobleem dreigt door de gebrekkige waterkwaliteit het uitgeven van vergunningen (voor onder andere lozingen en de bouw van huizen) te worden gepauzeerd. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur voldoet de waterkwaliteit van zowel het grond- als oppervlaktewater niet aan de Europese normen. De doelen hiervoor zijn ver buiten bereik. Nederland dreigt hiermee niet te voldoen aan de zogenoemde Kaderrichtlijn Water, met doelstellingen voor oppervlaktewaterkwaliteit en de nitraatrichtlijn inzake grondwaterkwaliteit onder landbouwgrond. Hiermee dreigt bedrijvigheid en landbouw in de knel te raken.

Herkent u het patroon al? Er zijn in het verleden afspraken gemaakt over doelstellingen, maar die lijken we niet te gaan halen. Daarmee zetten we onze economische activiteiten onder druk.

Het vooruitschuiven van deadlines en Europese normen begint zich ook hier te wreken

Ook hier valt op dat de regels voor het verbeteren van de waterkwaliteit niet zijn gehaald. Doordat de afgelopen decennia langzamerhand meer chemische stoffen uit fabrieksprocessen of meststoffen van het land in het water zijn gekomen, is de kwaliteit van het watersysteem langzaam achteruitgegaan. Kortom, het vooruitschuiven van deadlines en Europese normen begint zich ook hier te wreken.

Nadenken over een Waterakkoord

Het jaartal 2027 lijkt voor sommigen nog ver weg – op deze datum moeten we aan de Kaderrichtlijn voldoen – maar de voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur geeft nu al aan dat het lastig wordt om de doelstellingen te halen. Laten we daarom nu vooruitkijken en ons niet laten overrompelen door deze deadline. Anders dreigt de waterkwaliteit de volgende splijtzwam in de samenleving te worden. Het wordt hoog tijd dat we daarom na het Landbouwakkoord nadenken over een Waterakkoord. Aan de slag!

Snel delen

Image
Jesse Markus

adviseur public affairs bij Schuttelaar & Partners in agribusiness en life sciences & healthy living

Misset Uitgeverij B.V. Auteursrecht voorbehouden

Algemene voorwaarden Privacy Cookies

Beheer
WP Admin