Deel Belgische consumenten kijkt naar duurzaamheid

30-11-2021 | |
Uit het onderzoek van Fevia blijkt dat 40% van de consumenten gevoelig is voor duurzaamheid bij de aankoop van voeding en dranken. - Foto: Canva
Uit het onderzoek van Fevia blijkt dat 40% van de consumenten gevoelig is voor duurzaamheid bij de aankoop van voeding en dranken. - Foto: Canva

Prijs en kwaliteit zijn ook voor de Belgische consument nog altijd de belangrijkste factoren bij het kopen van voedingswaren. Maar 40% van die consumenten neemt wel steeds meer aspecten van duurzaamheid mee in de beschouwing.

Dat komt naar voren uit een onderzoek van de federatie voor de Belgische voedingsindustrie Fevia. Die organisatie vertegenwoordigt 27 sectoren en 700 bedrijven die voeding en dranken produceren in België. Met het merk “Food.be – Small country. Great food.” zet Fevia samen met de aangesloten bedrijven ‘de kwaliteit, diversiteit en innovatie van Belgische voeding wereldwijd in de kijker’.

In opdracht van Fevia ondervroeg marktonderzoeksbureau Why5 Research ruim 1.200 Belgen van 18 tot 65 jaar over hun koopgedrag en de factoren die daarop van invloed zijn. Daaruit komen drie verschillende groepen naar voren.

Kwaliteit

Opvallend noemt Fevia dat 40%, de grootste groep, ‘overtuigd ecologisch’ (‘convinced ecologists’) blijkt te zijn. Voor hen is kwaliteit het belangrijkste criterium, gevolgd door de prijs en de impact op hun gezondheid. Deze consumenten zijn ook gevoeliger voor duurzaamheid bij de aankoop van voeding en dranken.

38% behoort tot de middengroep (‘sceptic strugglers’). Dit zijn consumenten die wel het belang van duurzaamheid erkennen, ergens ook wel geloven dat ze zelf impact kunnen hebben, maar sceptisch zijn ten opzichte van producenten. Zij kijken vooral naar de prijs, maar ook kwaliteit en smaak zijn voor hen van belang.

Tenslotte zijn 22% ‘non-believers’ voor wie duurzaamheid nauwelijks van belang is wanneer ze voeding en dranken kopen. “Dit is dus de kleinste groep, met consumenten die niet echt geloven dat hun keuzes ook effectief impact hebben. Hun voornaamste criterium bij de aankoop van voeding en dranken is prijs en duurzaamheid betekent volgens hen vooral: duurder,” concludeert de organisatie.

Ander aankoopgedrag

Die groepen zijn echter wel volop in beweging. 38% geeft aan zijn of haar aankoopgedrag het voorbije jaar veranderd te hebben waarbij één op de vier de klimaatuitdaging als reden noemt. Bovendien geven consumenten aan dat ze het voorbije jaar vaker seizoensgebonden groenten en fruit kopen, vaker voor verse voeding kiezen, producten verkiezen met minder of duurzamere verpakkingen en ook minder voedsel weggooiden. Bijna één op de drie stelt ook bewuster te kiezen voor lokale, Belgische producten.

Link tussen voeding en duurzaamheid

Consumenten kijken op drie niveaus naar de link tussen voeding en duurzaamheid, omschrijft Fevia. “Ten eerste alles wat rechtstreeks aan het product zelf gelinkt is, zoals de lokale oorsprong, biologische productiewijze of dierenwelzijn. Die elementen zijn het meest bepalend voor de perceptie van duurzaamheid.” Een tweede niveau gaat over de verpakking: weliswaar minder rechtstreeks verbonden met het product, maar duidelijk meer en meer van belang voor veel consumenten.

Op het derde niveau komt de impact op mensen en planeet: factoren zoals een eerlijke prijs voor boeren, de wijze van transport of de impact op het milieu bij de productie van voeding en dranken. Fevia: “Die factoren zijn minder bepalend, maar ze zijn geen ver-van-mijn-bed show: de helft van de respondenten associeert duurzaamheid ook spontaan met dit soort factoren.”

Meer betalen voor duurzaamheid

Tenslotte zegt 37% van de Belgen bereid te zijn meer te betalen voor duurzaam geproduceerde voeding. Maar ook hier komen de verschillen tussen de drie groepen naar voor: bij non-believers en sceptic strugglers blijft dat aandeel beperkt tot respectievelijk 20% en 23%, terwijl 59% van de convinced ecologists aangeeft bereid te zijn om meer te betalen voor voeding die ze als duurzaam ervaren. “Duurzaamheid is desondanks nooit dé hoofdreden waarom Belgische consumenten wel of niet voor bepaalde voeding en dranken kiezen. Kwaliteit, smaak en prijs blijven bepalend, maar indirect heeft duurzaamheid wel degelijk een impact”, aldus Fevia. “Consumenten associëren producten die ze als intrinsiek duurzaam ervaren namelijk ook vaak met een betere kwaliteit en smaak.”

Peijs
Ruud Peijs Freelance redacteurBeheer