Deel Kamer wil landbouw buiten handelsverdragen houden

Foto: Peter Hilz
Foto: Peter Hilz

Er moet een verbod komen op verlaging van importtarieven, het verruimen van quota en andere liberalisering van landbouwproducten die ook in de Europese Unie kunnen worden geproduceerd. Dat bepleiten de Partij voor de Dieren, SP, Volt en BBB in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Christine Teunissen vindt dat vrijhandelsverdragen leiden tot ‘forse extra import van goedkope landbouwproducten’ en een ‘verlaging van de productiestandaarden’ met als gevolg ‘een forse toename van oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren’. Zij diende een motie in om de landbouw buiten handelsverdragen te houden.

Minister Tom de Bruijn: ‘Onwenselijk’

De motie is mede ondertekend door Jasper van Dijk (SP), Caroline van der Plas (BBB) en Marieke Koekkoek (Volt).

Demissionair minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stelt dat Teunissen de plank misslaat met de constatering dat vrijhandelsverdragen leiden tot forse extra import van goedkope landbouwproducten. De minister stelt dat onderzoeken juist laten zien dat het ‘heel erg meevalt met die extra importen’. Bovendien, zegt De Bruijn, is er geen sprake van een verlaging van productiestandaarden. Het kabinet is het er niet mee eens om alle landbouwproducten te vrijwaren van afspraken over verlaging van importtarieven of verruiming van quota. “Dat vind ik absoluut onwenselijk.”

Oligopolie

Tom van der Lee (GroenLinks) vindt dat de Nederlandse regering moet nadenken over de machtspositie van grote voedselbedrijven als Cargill, Bunge en ADM. “Zij bepalen in belangrijke mate de wereldprijzen. Ik denk dat er sprake is van een oligopolie.”

Hij denkt dat de politieke tegenstellingen over handelsverdragen voor een deel kunnen worden weggenomen, als naar de invloed van dergelijke handelshuizen wordt gekeken. “Zij verzieken namelijk de prijzen en de verdienmodellen in de hele voedselketen. Als het Nederlandse kabinet daar meer werk van zou maken, zouden verschillen in de Kamer misschien overbrugd kunnen worden.”

Landbouwminister Schouten vindt het een taak van der Europese Commissie om te kijken naar de marktmacht van bedrijven.

Wat zijn de voor- en nadelen van handelsverdragen voor agrifood? En welke verdragen zijn er? Lees meer over handel op deze themapagina

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer