Deelnemers sanering varkenshouderij in april bekend

06-02-2020 | Laatste update op 13-01 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

Varkenshouders die zich hebben aangemeld voor de warme sanering varkenshouderij moeten uiterlijk in april besluiten of ze ook daadwerkelijk meedoen met de regeling.

Landbouwminister Carola Schouten zegt tijdens een debat in de Tweede Kamer dat in april duidelijk is welke varkenshouders gebruik gaan maken van de regeling. In maart verwacht het ministerie een overzicht te kunnen geven van welk type bedrijven zich hebben aangemeld.

Concreet voorstel

De inventarisatie van de 503 varkensbedrijven die zich hebben aangemeld is in volle gang. Hieruit moet duidelijk worden of deze bedrijven aan de voorwaarden voldoen. De bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, krijgen vervolgens een concreet voorstel voor de regeling. Daarna kunnen varkenshouders besluiten of ze op dit aanbod ingaan.

Regeling mogelijk verruimd

Voor de warme sanering varkenshouderij is € 180 miljoen beschikbaar. Met het aantal aanmeldingen lijkt het budget ruim te zijn overtekend. Schouten heeft al toegezegd dat ze wil kijken of de regeling verruimd kan worden als dat nodig is.

Vermaas
Mariska Vermaas RedacteurBeheer