Deens bieteninstituut investeert in Robotti

Het Deense Nordic Beet Research gaat investeren in de autonoom werkende werktuigdrager Robotti van de producent Agrointelli.

Na veelbelovende testen in 2019 wil het onderzoeksinstituut verder onderzoeken in hoeverre de robot het middelenverbruik in suikerbieten kan verlagen bij een gelijktijdige vermindering van de hoeveelheid arbeid. De Robotti met uiterst precieze RTK-GPS wordt uitgerust met een zaaimachine, schoffels of een rijenspuit.

Oriënterende proeven op bietenperceel

De oriënterende proeven van vorig jaar werden uitgevoerd op een 2 hectare groot gedeelte binnen een groter bietenperceel. De zelfrijdende werktuigdrager heeft gezaaid, driemaal herbiciden tussen de rijen gespoten en tweemaal gewied in de rij. Het resterende deel van het perceel werd conventioneel gezaaid en tegen onkruid alleen driemaal gespoten. Dus geen strokenbespuiting en wieden in de rij.

Het Robotti-gedeelte werd onkruidvrij gehouden met 70% minder inzet van herbiciden dan op het gangbare gedeelte er omheen. Alleen wat distels overleefden de rijenbespuiting, maar die werden op het robotgedeelte later mechanisch weer aangepakt. De capaciteit was 2 hectare per uur voor het zaaien en de rijenreiniging. Het sproeien werd uitgevoerd met 5 kilometer per uur in een band van 15 centimeter over het gewas, met 35 centimeter tussen de rijen die niet waren gespoten.

Vermindering van de arbeidsbehoefte

Nordic Beet Research wil komende periode ook gedetailleerd uitzoeken in hoeverre de robot bijdraagt aan vermindering van de arbeidsbehoefte. Onderzocht wordt ook in hoeverre de Robotti de teelt van biologische suikerbieten een impuls kan geven. Nordic Sugar zou graag zien dat akkerbouwers meer biologische suikerbieten telen om in de stijgende vraag te voorzien.
In Nederland heeft Wageningen University & Research een Robotti. De autonoomwerkende werktuigdrager gaat een grote rol spelen op de Boerderij van de toekomst, die dit jaar in Lelystad van start gaat.

2/3 artikelen over | Registreer om meer artikelen te lezen.